Ezeru izpētes vasaras skola24.augusts - 2.septembris, Gaujas nacionālais parks, Latvija

Vides risinājumu institūts pirmo reizi Latvijā organizē starptautisku ezeru izpētes vasaras skolu “Ezeru ekosistēmu pētniecība un apsaimniekošana”. Starptautiskas augsta līmeņa pasniedzēju komandas vadībā vasaras skolas dalībniekiem būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas ezeru izpētē, kā arī, sadarbojoties ar uzņēmējiem, vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldību, izstrādāt rekomendācijas ezera apsaimniekošanai.

Vasaras skola paredzēta maģistrantūras un doktorantūras studentiem ar interesi dabaszinātņu, inženierzinātņu, mežsaimniecības vai lauksaimniecības jomā. Apvienojot dažādu jomu speciālistus un pētniekus, vasaras skola darbosies kā inkubators starpdisciplināras ezeru pētniecības pieejas attīstīšanai.

Vasaras skolas dalībnieki pētīs Ungura ezeru, iepazīstot to gan no zinātnieku, gan uzņēmēju skatu punkta. Ezers atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, kurā mitinās aizsargājami virsūdens un zemūdens biotopi. Pateicoties ezera tuvajam novietojumam autoceļiem un apdzīvotām vietām, tas kļuvis par populāru tūrisma galamērķi un tā krasti par pievilcīgu teritoriju lauksaimniecības aktivitāšu realizācijai. Sadarbojoties pašvaldībai, vietējiem iedzīvotājiem, Vides risinājumu institūtam un vasaras skolas dalībniekiem, Ungura ezeram tiks izstrādāts visaptverošs apsaimniekošanas plāns.

  • Vasaras skolas programma pieejama šeit
  • Informācija par pieteikšanos vasaras skolai atrodama šeit

Vasaras skolu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros, Cēsu novada pašvaldība, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un a/s “RIX Technologies”

Rezultāti