FPCUP: Copernicus pakalpojumu izmantošanas veicināšana ainavu un telpiskās plānošanas speciālistu vidū

Nr. 2021-2-38

Mērķis

Rast jaunas iespējas, kā iegūt informāciju par Zemes virsmu ainavu un telpiskās plānošanas kontekstā, izmantojot Copernicus datus un pakalpojumus, t.i., satelītu attēlu laikrindas. Darbs tiks veikts, balstoties speciālistu aptaujās, kurās identificeti eksistējošo pakalpojumu trūkumi un analizētas pašreizējās datu vajadzības.

Uzdevumi

1. Sagatavot dažādu ainavu metriku piemērus, lai demonstrētu to noderīgumu potenciālajiem gala lietotājiem.

2. Veikt plaša mēroga gala lietotāju aptauju, lai definētu telpiskās plānošanas speciālistu un citu ieinteresēto pušu prasības un vajadzības.

3. Pilotpakalpojuma /-u izstrāde kopā ar gala lietotājiem. Projekta gaitā, sadarbojoties ar gala lietotājiem, tiks izstrādāts pilotpakalpojums, kura pamatā būs kāds no Copernicus ainavu datu produktiem, kas papildināts ar zemess seguma klasifikāciju un produktiem.

4. Darbsemināra organizēšana labās prakses demonstrēšanai un Copernicus datu pakalpojumu lietošanas veicināšanai.

Partneri

  • Centrum Badan Kosmicznych PAN (Poland)
  • Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italy)
  • Direcao Geral do Territorio (Portugal)
  • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES Space Research and Technology Institute
  • Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (Spānija)

Pamatnformācija

Īstenošanas laiks: 1.10.2022–30.10.2025

Projekta koordinators CBK PAN: Stanisław Lewiński, stlewinski@cbk.waw.pl

Projekta koordinators VRI: Dr. Dainis Jakovels, dainis.jakovels@vri.lv

Vairāk informācijas ŠEIT.