Iepazīsties! VRI pētnieku publikācija par griezes dzīvotņu modelēšanu Dvietes palienē

Zinātnisko publikāciju krājumā "Upju palieņu atjaunošana un apsaimniekošana: LIFE+ projekta DVIETE pieredze" iespējams iepazīties ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieku Rūtas Abajas un Gata Eriņa publikāciju par Eiropā aizsargājamās putnu sugas Griezes (Crex crex) biotopu modelēšanu Dvietes palienes dabas parkā.

Publikāciju krājums:

""

Zinātnisko publikāciju krājums izstrādāts "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (Saīsinājumā – DVIETE) LIFE09 NAT/LV/000237 ietvaros.

Vairāk par projektu