Izstrādāta metodoloģija SEG vērtēšanai ar attālās izpētes metodēm

Vides risinājumu institūta pētnieki projekta “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” (Proj. nr. LIFE16 CCM/LV/000083) ietvaros izstrādājuši metodoloģiju siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju novērtēšanai, izmantojot attālās izpētes metodes. 

Ar metodoloģiju iespējams iepazīties šeit: