Izstrādāts Atkritumu audita rīks Latvijas un Igaunijas izglītības iestādēm, ģimenēm un darbavietām

Vides risinājumu institūta projekta WasteArt ietvaros izstrādāts atkritumu audita rīks skolām un bērnudārziem, kas pielāgots arī lietošanai ģimenēm un darbavietām. Rīku izstrādājis Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nozares ekspertu, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītāju Danielu Trukšānu un Tipu dabas skolu Igaunijā.

Mūsdienu cilvēka dzīvesveids un paradumi ir iemesls, kāpēc atkritumu kalns poligonā tikai aug un aug. Pēdējos gados sabiedrības uzmanība īpaši pievērsta atkritumu šķirošanai, tomēr svarīgi iegaumēt atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju – pirmkārt, atteikties no liekā un neradīt atkritumus. Tikai pēc tam domāt, kā samazināt to, no kā nevaram atteikties, iegādāties vairākkārt izmantojamas lietas, nodot šķirojamo pārstrādei un pārējo – apglabāšanai poligonā.

Bet ar ko gan sākt? Kā radīt mazāk atkritumu? Lai varētu pieņemt lēmumus par videi draudzīgām rīcībām un patēriņa paradumu maiņu, ir jābūt skaidram priekšstatam par esošo situāciju. Atkritumu audits var būt pirmais solis, lai izvērtētu, ko tad īsti izmetam atkritumu tvertnē.

Audita materiālu komplekts pieejams lejupielādei latviešu un Igauņu valodā.

Izvēlieties sev piemēroto variantu:

  • SKOLĀM – ŠEIT
  • Vienkāršotais komplekts ĢIMENĒM – ŠEIT
  • Pilnais komplekts DARBAVIETĀM un MĀJSAIMNIECĪBĀM – ŠEIT

Audita metodika izstrādāta projektā “WasteArt” (“Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību”), kura mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot par atkritumu daudzuma samazināšanu, atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Projektu finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma un līdzfinansē projekta partneri.

Šis raksts atspoguļo tikai tā autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Vairāk par projektu WasteArt šeit.

Par projektu iespējams uzzināt Facebook, Instagram un YouTube.