Izveidota brošūra par kontrolētās drenāžas ierīkošanas procesu

Attēlā: kontrolētās drenāžas aka. Avots: VRI

Vides risinājumu institūts (VRI) projekta LIFE CRAFT ietvaros radījis brošūru, kurā soli pa solim aprakstīts, kādas darbības jāveic, lai esošo meliorācijas sistēmu pielāgotu kontrolētās drenāžas sistēmas ierīkošanai.

Kontrolētās drenāžas sistēmas ļauj lauksaimniekiem samazināt nevajadzīgus ūdens zudumus un pielāgoties ūdens trūkumam, kā arī mazināt plūdu riskus, tāpat mitrākā augsnē kopumā samazinās SEG emisijas.

Projekta LIFE CRAFT gaitā Vides risinājumu institūts testē kontrolētās drenāžas metodes saimniecībās “Rožkalni” un “Tilbe”.

Aktivitāte noris projekta “KLIMATA ATBILDĪGA LAUKSAIMNIECĪBA LATVIJĀ” NR. LIFE16 CCM/LV/000083 (LIFE CRAFT).