Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai

Nr. 18-00-A01620-000051

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Nodibinājums Vides risinājumu institūts, SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai” 16.pasākums “Sadarbība” 16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A01620-000051 izstrādā jaunas tehnoloģijas lēni dīgstošu augu sugu sēklu pirmssējas sagatavošanai un sagatavoto sēklu izsējai.

Sēklām ir liela nozīme ražas iegūšanā, jo tās nodrošina labu sējumu sadīgšanu, veicina veselīgu un produktīvu augu veidošanos, ierobežo sējumu nezāļainību, paaugstina mēslojuma izmantošanas efektivitāti. No agrotehnikas viedokļa būtisks ir sēklu sadīgšanas ātrums. Ja graudaugu sēklas pēc sējas sadīgst 3-7 dienās, tad daudzām ārstniecības un aromātisko augu un dārzeņu sugām raksturīgs ļoti lēns dīgšanas ātrums, piemēram, dillēm, koriandram, timiānam, burkāniem, sīpoliem 21-24 dienas, kliņģerītei līdz 14 dienām. Rezultātā šo sugu sējumos sadīgst nezāles, kuras nomāc lēni dīgstošos kultūraugus, un tās ir grūti ierobežot konvencionālajā un jo īpaši bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Mērķis:

Veicināt sadarbību starp partneriem lauksaimniecības nozarē un pētniecībā, lai:

  1. Izstrādātu jaunas tehnoloģijas lēni dīgstošu augu sēklu pirmssējas sagatavošanai;
  2. Izstrādātu risinājumus sagatavoto sēklu izsējas tehnoloģijām;
  3. Veicinātu nozares konkurētspēju, daloties ar projekta ietvaros gūtajām zināšanām dažādām mērķauditorijām.

Aktivitātes:

  1. sēklu diedzēšanas tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā izmēģinājumi ar diedzēšanas vidēm, sēklu apvalkošanas risinājumu mēģinājumi, sēklu pirmssējas sagatavošanas tehnoloģijas prototipēšana;
  2. sēklu izsējas tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā diedzēto sēklu testēšana lauka apstrākļos, kā arī jaunu sējas tehnoloģiju izstrāde;
  3. projektā iegūto zināšanu pārnese dažādām mērķauditorijām, tai skaitā informācijas izplatīšana EIP tīklā, partneru tīmekļa vietnēs un semināros.

Projekta norise: 2019. gada 1. marts – 2021. gada 28. februāris

Vadošais partneris: Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”

Partneri: SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki”

Projekta administratīvais vadītājs: Valts Līcis, valts.licis@videsinstituts.lv

Projekta zinātniskais vadītājs: Ieva Mežaka, ieva.mezaka@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākums Sadarbība 16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”

Līdzfinansētāji: Nodibinājums Vides risinājumu institūts, SIA “Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Damuižnieki

Vides-risinajumu-instituts-field-and-forest