Kā gurķu stādus ietekmē potenciāls insektu repelents – ķimeņu ekstrakts?

Izstrādājot bioloģiskajā lauksaimniecībā potenciāli izmantojamus insektu repelentus, svarīgi saprast ne tikai to, kā uz līdzekli reaģēs kaitnieki, bet arī pats apsmidzinātais augs! Tādēļ aktivitātes “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību” ietvaros veicam radīto prototipu alelopātijas testus.

Kas ir alelopātija? Bioloģisks fenomens, kura ietekmē kāda organisma vielmaiņas procesos izdalītie ķīmiskie savienojumi nomāc cita organisma dīgšanas, augšanas, dzīvības un vairošanās procesus. Runājot par augiem, tie visbiežāk ir dažādi augu izcelsmes aktīvie savienojumi (fitoncīdi), kuru klātbūtne negatīvi ietekmē citu augu dzīvības procesu. Labs piemērs ir dažādu Capsicum ģints piparu sastāvā esošais kapsaicīns – aktīvais savienojums, kurš spēj no auga atbaidīt gan kaitēkļus, gan samazināt tiešā tuvumā augošo augu dzīvelību.

Ja vēlamies izmantot kāda auga (šajā gadījumā ķimeņu (Carum carvi L.)) spēju potenciāli atbaidīt kaitēkļus, noteikti jāpārliecinās, vai līdzekļa lietošana nekaitē pašam augam (šajā gadījumā gurķim Cucumis sativus L.).

Lai to izpētītu, sadarbojoties ar kolēģiem no SIA “Field and Forest”, tapusi zinātniskā publikācija “Cucumis sativus L. bioķīmiskās un fizioloģiskās atbildes reakcijas uz potenciālo bioinsekticīdu – Carum carvi L. sēklu destilācijas blakusproduktu ūdens ekstraktu – lietošanu” (Biochemical and Physiological Responses of Cucumis sativus L. to Application of Potential Bioinsecticides—Aqueous Carum carvi L. Seed Distillation By-Product Based Extracts). Raksts publicēts izdevēja MDPI zinātniskajā žurnālā “Agriculture”.

Pētījuma gaitā noskaidrots, ka ķimeņu ekstrakcijas blakusproduktu ūdens ekstraktiem nav fitotoksiska ietekme uz gurķa stādiem, tomēr novērotas izmaiņas gurķu izdalīto gaistošo organisko savienojumu ķīmisko profilu.

Lai izzinātu pētījuma gaitu un lasītu plašāku rezultātu izklāstu, iepazīsties ar publikāciju!

Pētījums tiek veikts projekta “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību” (Nr. 1.1.1.1/20/A/096) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.