Kas paveikts Biorepelentu projekta laikā?

Projektam “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību” tuvojoties noslēgumam, esam apkopojuši to, kas tajā paveikts! Kopumā starptautiskās konferencēs prezentēti 3 ziņojumi, savukārt 1 ziņojums prezentēts starptautiska kongresa laikā. Tāpat publicēts 1 zinātniskais raksts.

Ziņojumi projekta laikā

Pasākums Datums Vieta ZIŅOJUMS
4.–6. maijs, 2022
Rimini, Itālija
Organic farming as a driving force for development of products for use in plant protection, L.Kienkas (SIA "Field and Forest").
4.–6. maijs, 2022
Rimini, Itālija
Medicinal plants as a potential source of sustainable plant based products for use in plant protection, L.Kienkas (SIA "Field and Forest").
12.–13. maijs, 2022
Tiešsaiste
Organic Farming Waste Material as a driving Force for Development of Products for Use as Repellents, M. Berga, VRI
28.–31. augusts, 2022
Saloniki, Grieķija

Zinātniskie raksti

NOSAUKUMS žurnāls autori
Dr. Ieva Mežaka (VRI), Dr. Arta Kronberga (SIA "Field and Forest)", Marta Berga (VRI), Laura Kaļāne (VRI), Dr. Laura Pastare (VRI), Gundars Skudriņš (SIA "Field and Forest") and Dr. Ilva Nakurte (VRI).

Šobrīd aktīvi turpinās darbs pie projekta noslēdzošās zinātniskās publikācijas, kurā izvērtējam uz ķimeņu bāzes veidotu repelentu iedarbību uz persiku laputīm (Myzus persicae). Vairāk informācijas drīzumā!

Pētījums tiek veikts projekta “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību” (Nr. 1.1.1.1/20/A/096) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu ŠEIT.