Klimata pārmaiņu ietekmes izpēte

Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros (Nr.  2/EEZLV02/14/GS/006

Pēdējos gadu desmitos notikušas ievērojamas klimata izmaiņas, kas izraisījušas ezeru ūdens temperatūras celšanos. Paaugstināta ūdens temperatūra rada labvēlīgu vidi toksisko zilaļģu ziedēšanai Latvijas ezeros. Toksīni var izplatīties ezera barības ķēdē, tai skaitā cilvēku uzturā lietotajās zivīs. Lai varētu informēt sabiedrību par klimata pārmaiņām un to potenciāli negatīvo ietekmi uz ezera un vietējo iedzīvotāju veselību, nepieciešams veikt visaptverošu ezeru izpēti un iegūt zinātniski pamatotu informāciju.

Mērķi

  1. Izpētīt klimata izmaiņu pastiprinātā fenomena – zilaļģu ziedēšanas, radītās sekas ūdeņu ekosistēmu funkcionēšanā, stabilitātē un bioloģiskajā daudzveidībā, izmantojot modeļezeru piemērus;
  2. Informēt un izglītot pašvaldības un dažādas sabiedrības grupas par pētījuma norisi un rezultātiem.

VRI risinājumi

VRI ir projekta vadošais izpildītājs. Projekta ietvaros plānots veikt visaptverošu ezera klimata pārmaiņu izraisīto seku izpēti divos ezeros Latvijā – Alūksnes ezerā un Burtnieku ezerā. Galvenā projekta pētniecība tiks fokusēta uz zilaļģu ziedēšanas un tās izraisīto seku izpēti. Lai to realizētu pētnieki ar inovatīvām metodēm pētīs ezeru barības ķēdi, fizikāli-ķīmiskos faktorus un toksīnu produkciju un akumulāciju barības ķēdēs. Lai sekmētu pašvaldību darbinieku, vides inspektoru, ezeru apsaimniekotāju un plašākas sabiedrības izpratni par vietējā ezera stāvokli un klimata pārmaiņu ietekmi uz ezera ekosistēmām, projekta ietvaros tiks organizētas sabiedrības informēšanas un publicitātes aktivitātes.

Projekta norise: 22.04.2015. – 30.04.2016.

Projekta vadītāja: Dr. biol. Ingrīda Puriņa, E-pasts: ingrida.purina@lhei.lv, tālr. 26486367

VRI projekta koordinators: Dr. biol. Matīss Žagars, E-pasts: matiss.zagars@videsinstituts.lv, tālr. 29218057

Projekta finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programma „Nacionālā klimata politika” un projekta partneri

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI)

Projekta mājas lapa