Latvāņu kartēšana

Hogweed identification and mapping

Latvāņu kartēšana projekta "Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola ražošana no atkritumiem" ietvaros

Invazīvās sugas ir nopietns sauszemes un ūdeņu ekosistēmu apdraudējums, kas nodara kaitējumu kā kopējai videi, tā sociāli ekonomiskajiem procesiem. Latvāņa izplatība ir identificēta kā viens no nopietnākajiem bioloģiskās daudzveidības un cilvēku veselības draudiem. Latvāņu iznīdēšana vairāku gadu garumā nav beigusies ar ievērojamiem panākumiem. Lai atbrīvotos no latvāņiem, tie gadiem ilgi vairākas reizes sezonā jāpļauj pirms to ziedēšanas. Tomēr nopļautie latvāņi lielākoties kļūst par nederīgiem atkritumiem. Šiem atkritumiem nepieciešams atrast pielietojumu, izmantot  tos kā atjaunojamos resursus – enerģijas produktu ražošanai. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar VRI izstrādājuši metodoloģiju, kā no vides atkritumiem radīt jaunās paaudzes biodegvielu – biobutanolu.

Mērķis

  1. Radīt pieejamu, ekonomiski izdevīgu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu biodegvielas ražošanu, izmantojot lauksaimniecības un vides atkritumus, tiecoties uz bezatkritumu ražošanas tehnoloģiju.
  2. Ieviest jaunu tehnoloģisku procesu jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola ražošanai. Izmantot šobrīd deponējamos vides atkritumus (latvāņus) lietderīgā veidā, tos fermentējot un radot enerģijas produktu – biobutanolu. Izstrādātās tehnoloģijas izmantos atjaunojamos resursus un samazinās vides piesārņojumu.

VRI risinājumi

Izstrādāta metodoloģija biobutanola ražošanas tehnoloģijai izmantojamo izejmateriālu – latvāņu, nezāļu – identifikācijai dabā un biomasas apjoma novērtējumam, pielietojot aviācijā iegūtus lāzerskenēšanas un hiperspektrālos datus.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Lai noskaidrotu latvāņu izplatības teritorijas un novērtētu latvāņu biomasas apjomu, tika izmantotas divas pētniecības metodes: lauka datu ievākšana un analīze – ar GPS tehnoloģiju noteikts latvāņu ģeogrāfiskais novietojums, ar vizuālās novērtēšanas metodi fiksēti veģetāciju raksturojošie rādītāji, ar pārnēsājamo spektrometru ievākti augu spektrālās atstarošanas rādītāji; vienlaicīgi ievākti arī dati ar aviācijā bāzētām attālās izpētes tehnoloģijām – hiperspektrālo sensoru sistēmu un LiDAR lāzerskeneri. 1.attēls. Latvāņi (Heracleum sosnowskyi) – auglīgā augsnē var sasniegt 4 metru augstumu. Latvijā invazīva suga.
1.attēls. Latvāņi (Heracleum sosnowskyi) – auglīgā augsnē var sasniegt 4 metru augstumu. Latvijā invazīva suga. 2.attēls. Portatīvais spektrometrs, kas izmantots latvāņa spektrālā paraksta iegūšanai.
2.attēls. Portatīvais spektrometrs, kas izmantots latvāņa spektrālā paraksta iegūšanai. 3.attēls. VRI ierīkotie parauglaukumi latvāņu identificēšanai un biomasas aprēķinu veikšanai, izmantojot ar aviāciju ievāktus hiperspektrālos un lāzerskenēšanas (LiDAR sensorsistēmas) datus
3.attēls. VRI ierīkotie parauglaukumi latvāņu identificēšanai un biomasas aprēķinu veikšanai, izmantojot ar aviāciju ievāktus hiperspektrālos un lāzerskenēšanas (LiDAR sensorsistēmas) datusRezultāti Ar lidmašīnu, kas aprīkota ar modernākajām hiperspektrālajām sensortehnoloģijām, zemes virsmas lāzerskeneri (LiDAR sensorsistēmu) un augstas izšķirtspējas RGB kameru, tika apsekotas un kartētas ar latvāņiem aizaugušās teritorijas Cēsu novadā un novērtēta latvāņu kopējā biomasa. Kopējais latvāņu biomasas apjoms ir 45-80 tonnas uz hektāru. Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā noskaidrots, ka no vienas tonnas latvāņu biomasas, iespējams saražot 30-50 litrus biodegvielas. Nākotnē, pieaugot degvielas cenām, latvāņu biodegvielas ražošana varētu nest ekonomisku atdevi. Sižets LNT raidījumā “Tautas Balss” Raksts Latvijas Sabiedrisko mediju portālā Raksts ziņu portālā TVnet Projekta norise:  01.12.2010. – 28.02.2013. Projekta vadītājs: RTU Zinātņu prorektors Tālis Juhna Projekta finansētāji: Eiropas Reģionālās attīstības fonds. (ID Nr. 2010/0300/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/165) Projekts īstenots sadarbībā ar: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)