Latviešu pētnieki stāstīs, kā no kosmosa pēta Zemi

Otrdien, 11.aprīlī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisināsies seminārs “Zemes seguma un lietojuma novērtēšana satelītu un aviācijā bāzētos datos”, kurā latviešu pētnieki sniegs ekskluzīvu ieskatu satelītu un aviācijas datu pielietošanā zemes seguma, zemes lietojuma, mežu, zālāju, lauksaimniecības zemju u.c. teritoriju izpētē. 

"Latvijas

Seminārā uzstāsies latviešu pētnieki un speciālisti no Vides risinājumu institūta (VRI), Tartu observatorijas, kā arī lielākās Zemes novērošanas programmas “Copernicus” informatīvais vēstnieks Latvijā. Semināra dalībnieki apgūs jaunākās paaudzes Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) radara un optisko satelītu, kā arī VRI lidojošās laboratorijas datu pielietojumus šādām funkcijām – mežu, zālāju un lauksaimniecības zemju, ūdeņu, purvu un apbūvēto teritoriju izsdalīšanai; izmaiņu monitorēšanai laikā; zālāju un lauksaimniecības zemju detalizētai novērtēšanai u.c. Šādu zināšanu apgūšana ir ārkārtīgi nozīmīga Latvijas dabas resursu apsaimniekošanai un pārvaldes modernizācijai un konkurētspējas uzlabošanai. Satelītu un aviācijas datu pielietošana nākotnē var ievērojami atvieglot darbu Latvijas Lauku Atbalsta dienestam, Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, plānošanas reģioniem un citām iestādēm.

VRI semināru organizē, pateicoties sadarbībai ar EKA. Līdz ar EKA Sadarbības valstu programmas atbalstu latviešu pētniekiem bijusi iespēja uzlabot savas zināšanas Zemes izpētē. EKA pārstāvji jau iepriekš ir norādījuši, ka latviešu pētnieku un speciālistu kompetences celšana ir ārkārtīgi būtisks process ceļā uz Latvijas iestāšanos Eiropas Kosmosa aģentūrā. Šāda veida semināros nozares potenciāljiem pārstāvjiem ir iespēja kopīgiem spēkiem celt Latvijas zināšanas un prasmes, tādā veidā sperot soli tuvāk EKA dalībvalsts statusam.

Seminārs tiek rīkots EKA programmas “Eiropas sadarbības valstu plāns” projektu “Sentinel-2 datu simulēšana zemes virsmas/ zemes lietošanas monitorēšanai, izmantojot aviācijā bāzētu hiperspektrālo attālo izpēti (SentiSimuLat)” un “Zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze Eiropas Kosmosa aģentūras Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu datos (SentiGrass)” ietvaros.