Latvijā dibināts pirmais pārtikas bioekonomikas klasteris

2020. gada pavasarī biedrības “Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” valde nolēma turpmāk klastera attīstību fokusēt uz ilgtspējīgu un videi draudzīgāku pārtikas ražošanu, izvirzot jaunus klastera darbības mērķus un uzdevumus. Mainīts arī  klastera nosaukums, un turpmāk tas tiks saukts par Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteri. Jaundibinātā klastera darbība paredz ciešāku sadarbību starp zinātni un industriju inovatīvu tehnoloģiju radīšanā, pārtikas produktu attīstīšanā un to ražošanas blakusproduktu pārstrādē. Šāds klasteris Latvijā izveidots pirmo reizi.

 

Sadarbība ilgtspējīgai attīstībai un bioekonomikas inovācijām

Jaunais klastera statuss paver iespējas paplašināt biedru un sadarbības partneru loku, attīstīt jaunus projektus, ciešāk iesaistīties Eiropas līmeņa bioekonomikas inovāciju tīklojumos, tādējādi palīdzot mūsu biedriem realizēt to individuālos mērķus, kļūt inovatīvākiem, ilgtspējīgākiem un konkurētspējīgākiem,” stāsta klastera izpilddirektors un Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs Kristaps Ročāns. Pārtikas bioekonomikas klasteris veidos vēl ciešāku starpnozaru un starptautisko sadarbību ar bioekonomikas jomas klasteriem, konsorcijiem, zinātnes parkiem, biznesa inkubatoriem un inovāciju centriem gan Latvijā, gan ārpus tās.

Klastera uzņemtais jaunais virziens ir likumsakarīgs šī brīža situācijā Eiropā, kurā izteikti iezīmējas  Eiropas Savienības klimata neitralitātes mērķi, Eiropas zaļais kurss (The European Green Deal), kā arī gaidāmā Eiropas Komisijas stratēģija “No lauka līdz galdam”. Latvijā zināšanu ietilpīga bioekonomika ir viena no valsts definētām viedās specializācijas (RIS3) jomām. Ir izstrādāta Latvijas bioekonomikas stratēģija 2030. gadam, un reģionālā līmenī Vidzemes plānošanas reģionā nesen ir pieņemts rīcības plāns zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai reģionā, kura īstenošanā būtiska loma ir tieši šim klasterim.

Mūsu paaudzes lielākais izaicinājums ir, kā apmierināt arvien pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas, enerģijas un ūdens, vienlaikus radot mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu. Bioekonomikas attīstība ir viena no atbildēm šim izaicinājumam. Bioekonomikas veiksmes atslēga slēpjas uzņēmēju un zinātnieku prasmē sadarboties, kopīgi atklāt dažādas bioloģisko resursu īpašības un atrast tiem līdz šim neierastus izmantošanas ceļus, tajā skaitā pārtikas ražošanā.  Klasteris ir lieliska platforma, kur uzņēmējiem un zinātniekiem apvienot dažādu veidu resursus – finanses, cilvēkus, iekārtas un materiālus, lai iegūtu jaunas zināšanas, jaunu produktu prototipus, iespēju piekļūt starptautiskai ekspertīzei, kas nepieciešami augstas pievienotās vērtības pārtikas produktu ražošanai, uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai un sekmīgākam startam eksporta tirgos,” norāda klastera biedra, pētniecības un attīstības organizācijas “Vides risinājumu institūts” izpilddirektore Inese Suija-Markova.

Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteris visos tā attīstības posmos no pašiem pirmsākumiem 2010. gadā ir darbojies kā dinamiska un jaunām zināšanām atvērta organizācija ar skaidri uzņemtu virzienu. Tas ir attīstījis sadarbību gan biedru starpā, gan ar partneriem Latvijā un ārvalstīs.

Vidzemes plānošanas reģiona un klastera īstenotajos pārrobežu sadarbības projektos gūtā vērtīgā pieredze no bioekonomikas jomas klasteriem un sadarbības tīkliem Nīderlandē, Zviedrijā, Dānijā, Somijā un Norvēģijā, kā arī sadarbība ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, kas ir aktīvi iesaistījies bioekonomikas jomas attīstīšanā, rosinājusi paplašināt klastera darbības virzienu no vienas nozares uz plašāku inovāciju ekosistēmu.

Klasteris aicina jaunus biedrus

Viena no klastera iniciatorēm, SIA “Konso” valdes locekle Irīna Kulitāne savukārt uzsver: “Klastera būtība ir palīdzēt satikties tiem, kuriem ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, ar tiem, kuriem tādas ir vai kuri spēj tās radīt, un, kopīgi darbojoties, atrast risinājumus gan nākotnes iecerēm, gan pastāvošajām problēmām. Atslēgas vārds ir – kopīgi jeb sadarbojoties. Arī augsne sadarbojas ar sauli, lai palīdzētu izaugt puķēm.”

Klastera valdes priekšsēdētājs, SIA “Aloja-Starkelsen” ģenerāldirektors Jānis Garančs aicina klasterim pievienoties pārtikas uzņēmumus un zinātniskās organizācijas, kuru mērķos ir ilgtspējīga un uz zināšanām balstīta strauja attīstība: “Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteris ir atvērts jauniem ieinteresētiem un inovatīviem biedriem. Dalība klasterī kopā ar līdzīgi domājošiem uzņēmumiem un organizācijām atver reālas iespējas izaugsmei, izmantojot gan savstarpējo, gan plašā starptautiskā klasteru tīkla sadarbību. Mums nav mākslīgu ierobežojumu biedru uzņemšanai, tāpēc aicinām pieteikties ikvienu, kuram prioritāte ir ilgtspējīga attīstība un inovācija!”

Klasterī šobrīd darbojas 14 biedri – nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, SIA “Aloja-Starkelsen”, SIA “Valmiermuižas alus”, SIA “Felici”, SIA “Very Berry”, SIA “Dimdiņi”, SIA “Skrīveru Saldumi”, SIA “Rāmkalni Nordeco”, SIA “Ekotri”, SIA “Konso”, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, APP “Dārzkopības institūts”, Vidzemes Augstskola un  Vidzemes plānošanas reģions.