Latvijas un Igaunijas ezeru optisko īpašību novērtēšana satelītu datos

""

Ezerā mītošo un ieplūstošo vielu dēļ no optisko īpašību skatu punkta tie ir krietni kompleksāki nekā jūras vai okeāni. Līdz ar to arī to izpēte satelītu datos ir izaicinošāka. Lai iegūtu zinātniski pamatotu un tālāk pielietojamu informāciju, nepieciešams rūpīgi izplānot pētījuma gaitu. Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki veiksmīgi pabeiguši pētījuma pirmo soli – pielietojot Sentinel satelītu datus, veikta ezeru klasifikācija pēc to ūdeņu optiskajām īpašībām.

Galvenās izpētes teritorijas bija Burtnieks, Lubāns un Rāznas ezers Latvijā, kā arī Peipusa un Vertsjeva ezers Igaunijā. Attālās izpētes veikšanai pētnieki izmantoja gan Sentinel-3, gan Sentinel-2 satelītu datus.

Ar ezeru optisko īpašību izpētes rezultātiem, analīzi un secinājumiem iespējams iepazīties zemāk redzamajā plakātā (angļu valodā), ar kuru VRI pētniece T.Soomets bija aicināta piedalīties Eiropas Kosmosa aģentūras rīkotajā konferencē “2nd Mapping Water Bodies from Space Conference”.

""

Apkopojums, kas ietverts plakātā, iezīmē pētījuma datu apstrādes pirmā posma noslēgumu. Pētnieki jau aktīvi darbojas datu apstrādes otrajā posmā – lauka datu ievākšana un apstrāde laboratorijas apstākļos.

"VRI

Pētījums ir daļa no projekta FLUID: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstīta attālās izpētes pieeja ezeru izpētei un monitoringam Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/137. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.1.2/16/I/001. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kā arī līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par FLUID projektu iespējams uzzināt šeit.