Lauksaimniecības uzraudzība, pielietojot attālo izpēti

2015. gada nogalē Dr.Dainis Jakovels sniedza lekciju Latvijas Dabas fonda rīkotajā seminārā “Bioloģiski vērtīgie zālāji = aizsargājamie zālāju biotopi? Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana šodien un nākotnē”, kurā stāstīja par attālinātajiem novērojumiem lauksaimniecības darbības uzraudzībā – kā un vai tos var izmantot platībmaksājumu administrēšanai.

Pielietojot tādus attālās izpētes datus kā aerofoto, optiskos satelītdatus, radara satelītdatus, iespējams veikt zālāju pļaušanas un uzaršanas monitoringu, noteikt lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas veidus, kā arī atbilstību Lauku atbalsta dienesta (LAD) pieteiktajai kultūrai.

Ar datu piemēriem iespējams iepazīties D.Jakovela prezentācijā:

"D.Jakovela