LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība

Foto: Matīss Markovskis
Life CRAFT logo

Mērķi:

Projekta virsmērķis ir veidot un sniegt ekonomiski pamatotu praktiskās pieredzes kopumu klimata pārmaiņu mazinošas lauksaimniecības prakses īstenošanai Latvijā.

Projekta tiešie mērķi ir: 

 • veicināt lauksaimnieku un politikas veidotāju apziņu par siltumnīcas efekta gāžu emisiju mazinošām lauksaimniecības praksēm; 
 • pārbaudīt un saimniecību līmeī demonstrēt trīs siltumnīcas efekta gāzu emisiju mazinošas lauksaimniecības prakses;
 • pielāgot attālās izpētes uzraudzības instrumentus, lai uzlabotu nacionālās politikas sniegumu emisiju mazināšanā no lauksaimniecības. 

Aktivitātes:

Projektā plānotas sekojošas galvenās aktivitātes:

 1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde un kontrolētās drenāžas sistēmu uzstādīšanas atļauju iegāde;
 2. Zemes noma kontrolētās drenāžas uzstādīšanai
 3. Labāko prakses pasākumu apkopošana klimata pārmaiņu mazināšanai lauksaimniecībā;
 4. Demonstrēt bioogles izstrādi augsnē, lai uzlabotu augsnes auglību un spēju piesaistīt atmosfēras CO2;
 5. Demonstrēt emisiju samazināšanas iespējas ar tiešās sējas (no-till) metodi
 6. Kontrolētās drenāžas sistēmas spēju demonstrāšana siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai un CO2 piesaistei;
 7. Siltumnīcas efekta gāzu emisiju novērtēšanas metodoloģijas pielāgošana, izmantojot attālās izpētes datus;
 8. Atkārtojamības un pārvietojamības plāna izstrāde;
 9. Projekta aktivitāšu ietekmes uz vidi monitorings;
 10. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana

Projekta ietvaros VRI divās pilotteritorijās zemnieku saimniecībās uzstādīs kontrolētās drenāžas sistēmas un vērtēs to ietekmi uz SEG emisijām un ieguvumu lauksaimniekiem. Kontrolētās drenāžas sistēmas ļauj lauksaimniekiem samazināt nevajadzīgus ūdens zudumus un pielāgoties ūdens trūkumam, kā arī mazināt plūdu riskus, tāpat mitrākā augsnē samazināt SEG emisijas. VRI arīdzan izstrādās siltumnīcas efekta gāzu emisiju novērtēšanas metodoloģiju, izmantojot attālās izpētes datus, kā arī veiks projekta aktivitāšu ieteikmes uz vidi monitoringu. Lai pievērstu uzmanību un informētu sabiedrību par klimata atbildīgu lauksaimniecību, VRI piedalīsies klimata maiņas mazinošo lauksaimniecības prakšu rokasgrāmatas izstrādē, organizēs attālās izpētes semināru, kā arī veidos laikmetīgās mākslas izstādi un mediju kampaņu. 

Projekta norise: 2018. gada aprīlis – 2023. gada jūnijs

Vadošais partneris: Latvijas Dabas fonds

Partneri: Vides risinājumu institūts (VRI), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrs

Projekta vadītājs: Ģirts Strazdiņš, girts.strazdins@ldf.lv

VRI projekta administratīvais vadītājs: Rūta Abajaruta.abaja@vri.lv

Projekta finansētāji: ES LIFE programmaValsts reģionālās attīstības aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, projekta partneri.

Projekta mājas lapa pieejama šeit.