LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā

Projekta numurs: 101074438Projekta akronīms: LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt

Projekta finanšu programma: Eiropas Komisijas LIFE Klimata rīcības programma

Projekta ilgums: 01.09.2022. – 31.08.2027

Koordinators: Viimsi pašvaldība, Igaunija

Koordinatora kontakti: Tanel Matlik, tanel.matlik@viimsivv.ee

Projekta koordinators VRI: Ieva Vītola, ieva.vitola@vri.lv

Projekta mērķis: palielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem.
Projektā īpaša uzmanība tiks pievērsta pluviālajiem plūdiem, t. i., plūdiem, ko rada pilsētu notekūdeņu savākšanas sistēmu pārslodze ekstremālu nokrišņu dēļ. Tiks izskatīta zaļās infrastruktūras (ZI) un dabā balstītu risinājumu izmantošanai šo problēmu risināšanai.

Iesaistītās valstis: Latvija, Igaunija
Projekta partneri Latvijā: Rīga, Valmiera, Cēsis, VARAM, BEF LV, RTU, Baltijas Krasti.

Projekta partneri Igaunijā: Igaunija: Voru, TalTech, BEF EE, NordicBotanical, Haapsalu, Rakvere, Narva.

Projekta budžets: 5 144 488,31 EUR

Eiropas Komisijas finansiālais atbalsts: 60%

Projekta īstenošanas vietas Latvijā: Rīga, Cēsis, Valmiera

Projekta īstenošanas vietas Igaunijā: Viimsi, Voru, Narva, Hāpsalu

VRI loma projektā: VRI piedalās zaļās infrastruktūras (ZI) kartēšanā Latvijas pilotteritorijām, izmantojot Copernicus Sentinel satelītu datus. Lai novērtētu izmaiņas, VRI izstrādās zaļās infrastruktūras un siltuma salu novērtējumu visām Latvijas pilotpašvaldībām projekta pēdējā gada laikā un salīdzinās to ar sākotnējā stāvokļa novērtējuma rezultātiem, kas tika veikts projekta pirmajā gadā. Detalizētāka analīze par dabā balstītio risinājumu efektivitāti pilotpašvaldībās Latvijā tiks veikta, izmantojot IoT sensorus, kas lokāli uzraudzīs gaisa temperatūru, augsnes temperatūru un mitrumu. Tāpat VRI organizēs 2 starptautiskus darbseminārus par attālās izpētes datu izmantošanu.
datu speciālistiem.