Mākslas projektu konkurss “NOT out of sight, NOT out of mind”

""

Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar projekta WasteArt partneriem Latvijā un Igaunijā izludina atvērto mākslas projektu konkursu māksliniekiem, dizaineriem, arhitektiem un citiem radošo industriju pārtāvjiem. Konkurss ir daļa no kampaņas "NOT out of sight, NOT out of mind", kuras mērķis ir radošā veidā veicināt dažādu sabiedrības grupu izpratni par atkritumu apjomu, tā radītajām problēmām un resursu efektīvu izmantošanu nākontē. Projektus iespējams iesniegt dažādās mākslas disciplīnās – vizuālā, audio-vizuālā māksla, tēlniecība, fotogrāfija, dizains, arhitektūra, performanču māksla u.c.

""

 

Termiņi un laika grafiks:

Konkursa izsludināšana: 3. oktobris, 2018

Iesniegšanas termiņš: 15. novembris, 2018

Apstiprināto mākslas projektu izziņošana: 14. decembris, 2018

Radošā nometne un iepazīšanās pasākums: februāris, 2019

Mākslas darbu izstrāde rezidencēs Latvijā un Igaunijā: Marts – Aprīlis, 2019

Mākslas darbu izstrādes beigas: 30.aprīlis, 2019

Par konkursu

“NOT out of sight, NOT out of mind” ir radoša sabiedrības informēšanas kampaņa. Tās mērķis ir veicināt dažādu sabiedrības grupu izpratni par radīto atkritumu apjomu, otrreizējās pārstrādes potenciālu un resursu izmantošanas efektivitāti mūsdienu sabiedrībā. Ņemot vērā saradīto atkritumu apjomu, pēdējos gados aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta atkritumu daudzuma samazināšanai, atkārtotai izmantošanai un pārstrādei. Būtiska ir katras personas apziņa par viņa vai viņas atstāto ietekmi uz vidi, kas radusies tādu atkritumu kā plastmasas, papīra, metāla, stikla iepakojuma pārmērīga patēriņa rezultātā. Neskatoties uz lielajiem klimata pārmaiņu un Zemes piesārņojuma draudiem, materiālie atkritumi ir kaut kas tāds, ar ko varam cīnīties ikkatrs, tikai nedaudz izmainot savu attieksmi un ikdienas paradumus. Lai iedrošinātu cilvēkus uz videi draudzīgāku rīcību, kamplaņas laikā plānots risināt sekojošus jautājumus: Ko īsti nozīmē materiālie atkritumi un kā cīnīties ar to apjomu? Kā labāk aptvert un izprast materiālo atkritumu mērogu? Kā ikkatrs iedzīvotājs var palīdzēt videi draudzīgai atkritumu apsaimniekošanai? Kādus radošus risinājumus iespējams pielietot, lai veiksmīgāk apsaimniekotu un atkārtoti izmantotu materiālos atkritumus?

Rezultāts

“NOT out of sight, NOT out of mind” mākslas projektu konkursa rezultātā tiks atlasīti 14 laureāti, kas tiks iekļauti kopējā ceļojošajā izstādē. Kampaņas norises laikā izstāde apceļos 6 dažādas mākslas un kultūras telpas Latvijā un Igaunijā. Ceļojošā izstāde tiks izveidota starptautiskā pārrobežu projekta WasteArt ietvaros. Konkursā iespējams pieteikt projektus, kas pārstāv dažādas mākslas disciplīnas – vizuālo, audio-vizuālo mākslu, tēlniecību, fotogrāfiju, dizainu, arhitektūru u.c. Projektus var iesniegt individuāli vai mazās komandās, mākslinieki un citi radošo industriju pārstāvji no Latvijas, Igaunijas un citām valstīm. Pirmās izstādes atklāšana paredzēt 2019.gada 1.maijā. Katra izstādes atklāšana tiks atzīmēta ar publisku pasākumu, kura laikā plānots vēstīt par radīto atkritumu apjomu, otrreizējas pārstrādes potenciālu un resursu efektīvu izmantošanu nākotnē. 

Atlases kritēriji:

 • Radoša pieeja, kas akcentē kampaņā “NOT out of sight, NOT out of mind” ietverto vēstījumu par materiālo atkritumu apjomu, atkārtotas izmantošanas potenciālu un resursu efektīvu izmantošanu, kā arī atbilst projekta WasteArt pamatprincipiem.
 •  Mākslas darba uztveršanas iespēja ar dažādām maņām – redzi, dzirdi, ožu, tausti utml., tādējādi vēstot par “NOT out of sight, NOT out of mind” un WasteArt mērķiem.
 • Mākslas darba atbilstība ceļojošās izstādes formātam un izturība, apzinoties tā izstādīšanas iespējas – pilsētvidē, publiskas telpās, kultūras centros, ņemot vērā dažādus laika apstākļus un transportēšanu uz 6 izstādes vietām. Ja mākslas darbam nepieciešams īpašs iepakojums, aicinām šo informāciju iekļaut pieteikumā.
 • Konkurss ir atvērts dažādu valstu pārstāvjiem, taču vismaz 7 laureāti no 14 tiks izvēlēti no Latvijas un Igaunijas.
 • Novitāte – pieejas, kas piedāvā svaigu skatījumu uz no atkritumiem radītiem mākslas darbiem un piesaista uzmanību kampaņā uzsvērtajām problēmām.

Nosacījumi un nodrošinājums izvēlētajiem mākslas projektiem:

 • Mākslas projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem līdz noteiktajam termiņam (2018.gada 15. novembris);
 • Atlasīto projektu autori piedalīsies atklāšanas pasākumā un radošajā nometnē, kas norisināsies 2019.gada februārī (datums tiks precizēts);
 • Atlasīto mākslas darbu autoriem tiks nodrošināta 1 mēneša rezidence – izmitināšana un studija paredzēta Igaunijā vai Latvijā 2019.gada martā vai aprīlī (pēc vienošanās);
 • Māksliniekiem tiks piešķirta stipendija 3245 EUR apmērā, no kuras aptuveni 245 EUR plānots izlietot apmešanās izmaksām;
 • Tiks piešķirts ceļošanas budžets;
 • Mākslas darbu autoriem tiks piešķirta pieeja SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma objektiem un materiālo atkritumu resursiem;
 • Mākslas darbu autoriem tiks sniegts neliels tehniskais atbalsts darbu izstrādei un uzstādīšanai.

Papildu jautājumu gadījumā sazinieties: moks@moks.ee (lang: igauņu, angļu ) lidlauks@videsinstituts.lv (lang: latviešu, angļu).

Pieteikšanās forma pieejama šeit.

Mākslas projektu konkurss ir daļa no projekta “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) Nr. Est-Lat65. Projektu finansiāli atbalsta ERAF Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros un līdzfinansē projekta partneri. Šī konkursa apraksts atspoguļo tikai tā autoru viedokli, programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt interpretēta vai izmantota.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.