Noris izmēģinājumi parastās īves pavairošanai In Vitro

Gada izskaņā aktīvi strādājam pie parasto īvju (Taxus baccata) In vitro pavairošanas procesa. Šobrīd pirmie mēģinājumi jau vainagojušies panākumiem, un turpinām darbu pie piemērotāko fitohormonu izvēles barotnēm.

Parastās īves spraudeņi In vitro mēģenēs. Attēls: VRI

Apdraudēto ārstniecības augu pavairošanas tehnoloģijas tiek izstrādātas projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/083) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.