Noslēdzies attālajā izpētē balstīta ezeru monitoringa attīstīšanas pirmais posms

""

Noslēdzies 6 mēnešu periods, kurā Igauņu pētniece Tuuli Soomets sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu izstrādā Latvijā pirmo attālajā izpētē balstītu pieeju ezeru izpētei un monitoringam. Pieejas attīstīšanai izvēlēti 3 ezeri Latvijā – Burtnieks, Lubāns, Rāzna, kā arī 1 ezers Igaunijā –  Võrtsjärv.

"Rāznas

Inovatīva ezeru monitoringa izstrāde  ir daļa no projekta FLUID, ko paredzēts īstenot trīs gadu laikā. Tas sastāv no vairākām aktivitātēm: (1) lauka datu ievākšana un apstrāde; (2) Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu datu apstrāde un algoritmu izstrāde; (3) sabiedrības iesaiste un pētījuma rezultātu izplatīšana; (4) apmācības Igaunijas Jūras institūtā.

Līdz šim veiktas lauka datu ievākšanas kampaņas, kuras slikto laikapstākļu dēļ norisinājās rudenī – vairākus mēnešus vēlāk nekā pirms tam bija plānots. Uzsākot kampaņas, pētniece T.Soomets veica fizikālo (caurspīdīguma, temperatūras u.c.) un bioķīmisko (fitoplanktona, skābekļa, fosfora koncentrācijas, izšķīdušās un suspendētās vielas) parametru paraugu ievākšanu Burtniekā, Lubānā un Rāznas ezerā. Pēc tam paraugi tika analizēti ūdens izpētes laboratorijā. Lai varētu izprast ezeru situācijas izmaiņas pēdējos gados, kā arī noskaidrotu veikto mērījumu precizitāti, pētniece atlasīja Latvijas un Igaunijas ezeru monitoringa programmās pieejamos lauka datu mērījumus, kas ievākti 2015. – 2017. gadu periodā.

Attālās izpētes aktivitāšu veikšanai pētniece izmanto Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu Sentinel-2 un Sentinel-3 datus. To apstrāde norisinās trīs posmos: 1) ezera ūdens spoguļa izveide un ūdens tipa noteikšana pēc optiskajiem parametriem; 2) Otrā līmeņa produktu (piemēram, hlorofila izplatība, caurspīdīgums) atlasīšana un piemērotu algoritmu izstrāde; 3) ezeru ekoloģiskā statusa novērtēšana atbilstoši Eiropas Ūdens apsaimniekošanas direktīvas klasifikācijai. Pētniece līdz šim atlasījusi visus EKA satelītu Sentinel-2 un Sentinel-3 attēlus no Igaunijas un Latvijas, kā arī veikusi pirmo datu apstrādes posmu – atklātā ezera spoguļa izstrāde un ūdens tipu noteikšana pēc optiskajiem parametriem.

"EKA

"Rāznas

Pilnu FLUID pirmā posma apkopojumu iespējams lasīt šeit.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.