Noslēdzies otrais gads satelītu datu simulēšanai Baltijas jūras kvalitātes novērtēšanai

Vides risinājumu institūts (VRI) noslēdz otro gadu Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Sentinel-3 satelīta datu simulēšanai, kas veltīta ūdens kvalitātes novērtēšanai Baltijas jūrā. Simulēšanu bija iespējams veikt, izmantojot unikālu attālās izpētes sensoru sistēmu ARSENAL.

Saskaņā ar HELCOM Baltijas jūras vides monitoringa un novērtējuma stratēģiju, attālā izpēte ir vērtīga metode, kas sniedz papildu informāciju visaptverošai Baltijas jūras ūdens kvalitātes novērtēšanai. Ņemot vērā ekosistēmas dinamiku un Baltijas jūras specifiskos parametrus (piemēram, sāļā un saldūdens sajaukums, seklums, maza bioloģiskā daudzveidība u.c.), attālās izpētes un lauka datu ievākšanas misijas tika rūpīgi izplānotas un veiktas sinhroni. Galvenā Baltijas jūras ekoloģijas problēma ir eitrofikācijas izraisītā aļģu ziedēšana. Šī iemesla dēļ attālās izpētes un lauka datu ievākšanas misijas bija paredzēts veikt tieši aļģu ziedēšanas laikā, kad ūdens temperatūra pārsniedz 17 oC.

"Aļģu

2016.gada pavasara/ vasaras sezonai bija raksturīgi neparasti un iepriekš neparedzēti laika apstākļi – augsta gaisa temperatūra agrā pavasarī, kas izraisīja pāragru aļģu ziedēšanu, kā arī ieildzis apmākušos debesu periods (50% mākoņu sega) jūlijā un augustā. Tas apgrūtināja attālās izpētes datu ievākšanas organizēšanu. Tā kā attālās izpētes datu kvalitāte ir atkarīga no laika apstākļiem, izpētes komandai nācās pielāgoties un datu ievākšanas kampaņas rīkot 31. maijā un 14. septembrī Igaunijas piekrastes ūdeņos.  Abas izpētes misijas norisinājās veiksmīgi. Attālās izpētes datu ievākšanas kampaņa norisinājās sinhroni ar Igaunijas Jūras institūta vadīto lauka datu ievākšanas kampaņu.

"Sentinel-3

"Skaidrākais

Ievāktie dati kalpos par pamatu jaunas pieejas izstrādei ūdens kvalitātes novērtēšanai Baltijas jūrā. Igaunijas partneri, kuru komandā strādā pieredzējuši jūras optisko īpašību pētnieki un kuru rīcībā ir ilgstoša pieredze Baltijas jūras izpētē, turpinās veikt lauka mērījumus, kā arī nodrošinās ar vēsturiskajiem datiem. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par ekosistēmu, VRI piesaistīs arī Baltijas jūras datu modelēšanas ekspertus no Somijas. Apvienojot Sentinel-3 satelīta, aviācijā bāzētas attālās izpētes, lauka mērījumu, vēsturiskos un modelētos datus, VRI pētnieki un speciālisti veidos visaptverošu un Baltijas jūrai piemērotu ūdens kvalitātes novērtēšanas metodi.  

"Attālās

Izmantojot metodi, kuras pamatā ir attālās izpētes dati, iespējams iegūt plaša mēroga un reālā laika datu rindas, kas palīdz operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās, kā arī novērtēt pārvaldības lēmumu efektivitāti. Uzlabojot zināšanas par Baltijas jūru un gudri apstrādājot attālās izpētes informāciju, iespējams iegūt plašu ūdens kvalitātes novērtēšanas produktu klāstu. Turklāt šādu aktivitāšu veikšana un metožu pielietošana uzlabo Latvijas jauno pētnieku un speciālistu zināšanas un prasmes Zemes novērošanas datu ievākšanā, apstrādē, analīzē un tālākā pielietošanā.

SentiBalt projektu (Simulating Performance of ESA Future Satellites for Water Quality Monitoring of the Baltic Sea) Nr. LV1-27  finansiāli atbalsta Latvijas valsts un EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna (PECS) ietvaros.  Šajā ziņā paustā informācija nekādā veidā neatspoguļo EKA oficiālo viedokli.

Vairāk par SentiBalt projektu