Noslēguma sezona Priekuļu novada ārstniecības un aromātisko augu eksperimentālajā dārzā

Vides risinājumu institūta un SIA “Field and Forest” pētnieki intensīvi strādā, lai pabeigtu lauku darbu sezonu 5 ārstniecības un aromātisko augu eksperimentālajā dārzā Priekuļu novadā.

2019. gada rudens ir eksperimentālā dārza pēdējā sezona. Tā noslēdz 3 gadu izpēti, kuras laikā pētnieki veica 5 ārstniecības augu (ārstnieciskais baldriāns (Valeriana officinalis L.), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), šaurlapu ehinācija (Echinacea angustifolia), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un kārvele (Saposhnikovia divaricata) genotipu, piemērotu augšanas apstākļu, ražas un citu parametru ievākšanu un analīzi. Tās rezultātā pētnieki atlasīs Latvijas klimatam atbilstošākos ārstniecības augu genotipus, kā arī attīstīs inovatīvu metodiku Latvijā sastopamo ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai.

"Baldriāna

Septembrī un oktobrī turpinājās intensīva agrotehnisko izmēģinājumu rakšana un ģenētisko resursu paraugu ievākšana baldriānam, pienenei, kārvelei un ehinācijai. Šo augu saknes pētnieki ievāca, svēra, žāvēja un tām veica ķīmiskās analīzes. Pēc lauku darbu noslēgšanās sekos pēdējā pētījuma fāze, kurā atlasīs bioloģiski un ekonomiski vērtīgākos un Latvijas klimatam piemērotākos ārstniecības un aromātisko augu genotipus un to audzēšanas tehnoloģijas, kuras varēs izmantot ražotāji farmācijas un kosmētikas industrijās.

"Kārveles

Pirmie vērojumi liecina, ka vietējās pienenes ļoti labi piemērojušās augšanai ražošanas laukos. Pēc datu analīzes pētnieki atlasīs tās pieneņu šķirnes, kuras audzēšanai piemērojušās vislabāk. Savukārt baldriāna vietējie resursi uz audzēšanu ražošanas laukos reaģējuši ļoti atšķirīgi. Lai varētu izdarīt kādus secinājumus, pētniekiem jāveic rūpīga baldriāna datu apkopošana un analīze. Pārējo augu – kārveles, ehinācijas un kumelītes, datu apstrāde un analīze sekos pēc eksperimentālā dārza lauka datu ievākšanas kampaņas beigām.

Medicīnas un ārstniecības augu eksperimentālo lauku iekopšana un augu novērtēšana norisinās projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.