Noslēgusies cenu aptauja par Infografikas dizaina un maketa izstrādi

2015.gada 24.jūlijā noslēdzās cenu aptauja par "Infografikas dizaina un maketa izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/07). Cenu aptaujā piedalījās trīs privātpersonas: Valters Grišāns, Kristaps Baumanis, Pēteris Jurčenko. Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējusi provātpersona Valters Grišāns ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 84.70.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.