Noslēgusies cenu aptauja par informatīvo plākšņu izgatavošanu

2015.gada 17.jūnijā noslēdzās cenu aptauja par "Informatīvo plākšņu izgatavošana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/05). Iepirkumā piedalījās trīs dalībnieki: SIA "Kobalts", SIA "Abi2", SIA "Innovative Solutions & Ink Solutions". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis SIA "Kobalts" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 26.14.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanu ietvaros.