Noslēgusies cenu aptauja par Interneta mājas lapas dizaina izstrādi un programmēšanu

2015.gada 22.maijā noslēdzās cenu aptauja par "Interneta mājas lapas dizaina izstrāde un programmēšana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/01). Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti: privātpersona Jānis Žagars, SIA "Eglītis & Aišpurs.Creative PR", SIA "Turn.lv". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējusi privātpersona Jānis Žagars ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 1815.00. 

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.