Noslēgusies cenu aptauja par Interneta mājas lapas programmēšana un dizaina izstrāde

2015.gada 22.maijā noslēdzās cenu aptauja par "Interneta mājas lapas programmēšana un dizaina izstrāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/01). Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti: privātpersona Jānis Žagars, SIA "Eglītis & Aišpurs.Creative PR", SIA "Turn.lv". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējusi privātpersona Jānis Žagars ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 1815.00. 

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.