Noslēgusies cenu aptauja par Kafijas pauzes nodrošināšanu Alūksnes ezera izpētes atklāšanas pasākumā

2015.gada 7.augustā noslēdzās cenu aptauja par "Kafijas pauzes nodrošināšana Alūksnes ezera izpētes atklāšanas pasākumā" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/08). Cenu aptaujā piedalījās: SIA "Valrito", SIA "Jaunsetas tūrisms", SIA "Salus IM" . Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis uzņēmums SIA "Valrito" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 172.00.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.