Noslēgusies cenu aptauja par Kafijas pauzes nodrošināšanu Burtnieka ezera izpētes atklāšanas pasākumā

2015.gada 11.augustā noslēdzās cenu aptauja par "Kafijas pauzes nodrošināšana Burtnieka ezera izpētes atklāšanas pasākumā" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/10). Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti: SIA "Zeltes", SIA "Hotel Wolmar", SIA "Ķukas". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis uzņēmums SIA "Zeltes" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 176.00.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.