Noslēgusies cenu aptauja par Laivas un motora noma zinātniskās grupas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā

2015.gada 11. jūnijā noslēdzās cenu aptauja par "Laivas un motora noma zinātniskās grupas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/04). Iepirkumā piedalījās trīs pretendenti: SIA "Damuižnieki", SIA "Evergreat", SIA "Cīruļkalns – atpūtas bāze". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis SIA "Cīruļkalns – atputas bāze" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 1300.00.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.