Noslēgusies cenu aptauja par reprezentatīvo materiālu izgatavošana

2015.gada 16.jūlijā noslēdzās cenu aptauja par "Reprezentatīvo materiālu izgatavošana" (iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/06). Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti: SIA "Aģentūra DP", SIA "Prezentreklama", SIA "Promogifts". Cenu aptaujas konkursā uzvarējis SIA "Aģentūra DP" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 1657.70.

Cenu aptauja tika organizēta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.