Noslēgusies cenu aptauja par Transporta pakalpojumiem skolēnu transportēšanai uz Alūksnes ezeru

2015.gada 9.oktobrī noslēdzās cenu aptauja par "Transporta pakalpojumi skolēnu transportēšanai uz Alūksnes ezeru" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/14). Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti: SIA "Sabiedriskais autobuss", IK "Alturs", SIA "Gulbenes autobuss". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis uzņēmums SIA "Sabiedriskais autobuss" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 66.55.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.