Noslēgusies cenu aptauja par Transporta pakalpojumu sniegšanu skolēnu transportēšanai uz Burtnieka ezeru

2015.gada 2.oktobrī noslēdzās cenu aptauja par "Transporta pakalpojumi skolēnu transportēšanai uz Burtnieka ezeru" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/13). Cenu aptaujā piedalījās trīs pretendenti: AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", SIA "M.E.LAT-LUX". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis uzņēmums SIA "VTU Valmiera" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 145.00.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros