Noslēgusies cenu aptauja par Viesnīcas pakalpojumi zinātniskās grupas nakšņošanai pie Alūksnes ezera projekta īstenošanas laikā

2015.gada 9.jūnijā noslēdzās cenu aptauja par "Viesnīcas pakalpojumi zinātniskās grupas nakšņošanai pie Alūksnes ezera projekta īstenošanas laikā" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/03). Iepirkumā piedalījās trīs pretendenti: viesnīca "Ierullē", viesnīca "Jolanta", viesnīca "Ziemeri". Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējusi viesnīca "Ierullē" ar kopējo cenas piedāvājumu EUR 20.09.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.