Noslēgusies VRI cenu aptauja "Ar aviāciju ievāktu augstas izšķirtspējas RGB attēlu piegāde"

2014.gada 13.oktobrī noslēdzās Vides risinājumu institūta (VRI) rīkotā cenu aptauja „Ar aviāciju ievāktu augstas izšķirtspējas RGB attēlu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. 25 – 08/3/01). Iepirkumā piedalījās divi dalībnieki. Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējusi biedrība „Vidzemes aeroklubs” ar kopējo iepirkuma cenu EUR 9902.99, t.sk. PVN EUR 1718.70.

Iepirkums tika organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētam projektam „Pasākuma plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās teritorijās”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/356/2014.

""