Noslēgusies VRI cenu aptauja "Biotopu inventarizācija un apsaimniekošanas pasākumu apraksta sagatavošana"

2014.gada 1.decembrī noslēdzās Vides risinājumu institūta (VRI) rīkotā cenu aptauja „Biotopu inventarizācija un apsaimniekošanas pasākumu apraksta sagatavošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. 25 – 08/3/01). Iepirkumā piedalījās divi dalībnieki. Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis nodibinājums „Latvijas Dabas Fonds” ar kopējo iepirkuma cenu EUR 23 300. 

Iepirkums tika organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētam projektam „Pasākuma plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/356/2014.

""