Noslēgusies VRI cenu aptauja par Zālājiem specifisku faktoru matemātisko datu analīžu un šo faktoru aprēķina vienādojumu izstrādi un aprēķinu veikšanu

2015.gada 25.martā noslēdzās Vides risinājumu institūta (VRI) rīkotā cenu aptauja "Zālājiem specifisku faktoru matemātisko datu analīžu un šo faktoru aprēķina vienādojumu izstrāde un aprēķinu veikšana, aprēķinos izmantojot ar aviāciju ievāktus attālās izpētes datus un citas datu kopas" (iepirkuma identifikācijas Nr. 25-06/3/02). Iepirkumā piedalījās trīs dalībnieki. Cenu aptaujas iepirkumā uzvarējis SIA "Foresteco" ar kopējo iepirkuma cenu EUR 12 000.

Iepirkums tika organizēts Eiropas Komisijas LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta "Integrates planning tool to ensure viability of grasslands" Nr.LIFE13 ENV/LT/000189 īstenošanas ietvaros.

 

""

""