Noslēgusies VRI pētnieces vizīte Bergenas universitātē

Vides risinājumu institūta vadošā pētniece Dr. Anita Zariņa noslēgusi vizīti Bergenas universitātes Ģeogrāfijas departamentā. Vizīti līdzfinansēja Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programma LV05 “Pētniecība un stipendijas” (granta līguma nr. NOR-R-PV/2013/038).

""

Vizītes laikā, kas norisinājās no 2014.gada 18.līdz 20.februārim”, tika dibināti kontakti ar Bergenas universitātes Ģeogrāfijas departamenta un Norvēģijas dzīvības zinātņu universitātes pētniekiem, lai potenciāli izstrādātu kopīgu pētniecības projekta pieteikumu iesniegšanai Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā.Vizītes ietvaros Anita Zariņa uzstājās arī ar vieslekciju Bergenas universitātes Ģeogrāfijas departamenta maģistrantūras studentiem un mācībspēkiem.

Vizītes rezultātā ir sasniegti divi galvenie mērķi:

Izstrādāti potenciālā pētījuma projekta galvenie mērķi, atslēgas jautājumi, pētījuma sabiedriskā un zinātniskā nozīmība, aktualitāte Latvijā un Norvēģijā;
Panākta vienošanās par pētījumā iesaistītajām partneriem – Bergenas Universitāti, Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāti, Vides risinājumu institūtu.