Otrais starptautiskasi ģeodēzijas un ģeoinformātikas doktorantu seminārs

No 2018.gada 8. līdz 11. maijam Zagrebas universitātē (Dubrovniki, Horvātija) norisināsies "2nd International Doctoral Seminar in field of Geodesy, Geoinformatics and Geospace". Semināru organizē Zagrebas universitātes Ģeodēzijas fakultāte sadarbībā ar Minhenes Tehnisko universitāti un Lēvenes katoļu universitāti.

Semināra mērķis ir attīstīt pēcdoktorantu pētniecības un pedogoģisko potenciālu ģeodēzijas, ģeoinformātikas, astronomijas, astrofizikas un citās saistītajās jomās. Stiprinot studentu, mentoru, projektu un institūciju savstarpējo sadarbību, veicināt doktorantu starptautisko sadarbību, zināšanu un pētniecības pieredžu apmaiņu.

Vairāk par semināru iespējams uzzināt šeit.

Semināra reģistrācijas formu iespējams atrast šeit.