Pēta kumelīšu balto ziedlapiņu superkritisko ekstrakciju

Pētījumi par ārstniecības kumelītes (Matricaria chamomilla vai Matricaria recutita) balto ziedlapiņu superkritisko ekstrakciju vainagojušies zinātniskajā publikācijā MDPI žurnālā “Antioxidants”!

Publikācijas nosaukums – “Superkritiskās šķidruma ekstrakcijas potenciāls bioaktīvo (kosmētikas) sastāvdaļu iegūšanai no ārstniecības kumelītes baltajām ziedlapiņām” (“Exploring the Potential of Supercritical Fluid Extraction of Matricaria chamomilla White Ray Florets as a Source of Bioactive (Cosmetic) Ingredients”).

Pētījumu gaitā secināts, ka balto ziedlapiņu ekstrakti satur dažādas fitoķīmisko vielu klases un tiem piemīt citotoksiska, proliferāciju samazinoša un pretmikrobu aktivitāte, kas tos padara par potenciāli vērtīgu kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu.

Aicinām iepazīties ar publikāciju šeit:

Pētījuma rezultāti tika prezentēti arī Starptautiskajā konferencē par atjaunojamajiem resursiem un biorafinēšanu (Renewable Resources & Biorefineries (RRB 2023)), kas maija un jūnija mijā norisinājās Rīgā. Konferenci organizēja Gentas universitāte (GU, Beļģija) sadarbībā ar citiem partneriem, tostarp, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu.

Konferencē plakātu prezentēja Vides risinājumu institūta vadošā pētniece Dr. Ilva Nakurte. Ziņojuma nosaukums – “Ārstniecības kumelītes balto ziedlapiņu superkritiskā ekstrakcija augu pārstrādes blakusproduktu valorizēšanai” (“Supercritical fluid extraction of Matricaria recutita white ray florets for valorization of herbal waste by-products”).

Dr. Ilva Nakurte 2023. gada RRB konferencē
Dr. Ilva Nakurte 2023. gada RRB konferencē. Foto: VRI

 

Pētījums tiek veikts projekta “Biorafinēšanas pieeja bioloģiski aktīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas blakusproduktiem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/075) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Vairāk par projektu ŠEIT