Pēta pirolizidīna alkaloīdu pārnesi no nezālēm uz ražu

Aktīvi noris pētījums ar mērķi raksturot pirolizidīna alkaloīdu (PA) pārnesi no šos savienojumus saturošām nezālēm uz kultūraugiem. Kā minēts, PA koncentrāciju dažādos produktos (drogās, tējās, uztura bagātinātājos) reglamentē EK regula Nr. 2020/2040. Līdz ar to ārstniecības un aromātisko augu audzētāji un pārstrādātāji meklē veidus, kā samazināt šo savienojumu koncentrāciju produktos visās ražošanas un pārstrādes stadijās.

Pētītie kultūraugi:

  • Ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita)
  • Piparmētra (Mentha x piperita)
  • Pētersīlis (Petroselinum crispum L)

Pētītās nezāles:

  • Tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis )
  • Tīruma aitenes (Lycopsis arvensis (syn. Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.)
  • Ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis L.)
  • Parastās krustaines (Senecio vulgaris)

Lai izdarītu pirmos secinājumus par to, kā noris PA pārnese, esam sākuši apjomīgu pētījumu. Pirmajā pētījuma etapā podos sējām vai stādījām kultūraugus, kam blakus stādījām PA saturošās nezāles vai iestrādājām šo augu atliekas. Atliekas tika iestrādātas ar mērķi saprast, vai un kā PA nonāk un saglabājas augsnē, kā arī vai PA parādās arī kultūraugos un vai tie var nonākt kultūraugos. Eksperimenta podi ir ierakti zemē atklātā laukā, lai augsnē notiekošie procesi podos būtu maksimāli pietuvināti reāliem lauksaimniecības apstākļiem.

Paralēli podu eksperimentam uz lauka, lai gūtu ieskatu par pētāmo nezāļu sastāvā esošo PA profilu, ievācām nezāļu paraugus un veicām to analīzi, izmantojot šķidruma hromatogrāfijas-masas spektrometrijas (LC-MS) metodi.

Tīruma neaizmirstulīte. Foto:VRI
Ārstniecības vēršmēle un ārstniecības kumelīte izmēģinājumu podos. Foto:VRI
Tīruma aitene, žāvēta. Foto: VRI
Tīruma aitene, sasmalcināta. Foto:VRI
Pētāmo nezāļu ekstrakti pirms pildīšanas LC-MS viāļos. Foto: VRI

Kad agronoms atzīst, ka var sākt podos augušo kultūraugu novākšanu, tiek ievākta tā auga daļa, kas paredzēta produkcijai. Piemēram, ārstniecības kumelītes gadījumā vairākos piegājienos tiek plūktas to galviņas (izmanto drogām), un pēc tam nogriezta visa auga virszemes daļa (izmanto ēterisko eļļu ražošanai). Minētās auga daļas tiek kaltētas žāvskapī, smalcinātas un saberztas pulverī, no kura tiek pagatavots ekstrakts, kas potenciāli satur nosakāmos PA savienojumus. Ekstrakts tiek analizēts ar šķidruma hromatogrāfijas-masas spektrometrijas (LC-MS) metodi. Šobrīd ievākti visi kumelīšu paraugi, un līdz septembra beigām plānots ievākt arī piparmētru un pētersīļa paraugus.

Ārstniecības kumelīšu galviņas pēc ievākšanas. Foto: VRI
Kumelīšu galviņas, smalcinātas. Foto: VRI
Kumelīšu galviņas, žāvētas. Foto:VRI
Kumelīšu ekstrakti, sapildīti LC-MS viāļos. Foto: VRI

Vēlāk līdzīgā gaitā tiks analizēti arī augsnes paraugi, lai noteiktu, vai un cik daudz PA savienojumu nezāles augšanas laikā tiek pārnesti augsnē.

Paraugu ievākšanu, sagatavošanu un analīzi Vides risinājumu institūta Analītiskās ķīmijas laboratorijas vadītājas Dr. Ilvas Nakurtes uzraudzībā veic mūsu kolēģis, Latvijas Universitātes Ķīmijas maģistra studiju programmas 2. kursa students Emīls Francis. Daļa no pētījumiem tiks iekļauta arī Emīla maģistra darbā, kura aizstāvēšana notiks nākamajā gadā. Viņš atzīst, ka jaunie pienākumi pētniecības projektā ļoti atšķiras no darba, kas veikts pirms tam, strādājot kvalitātes kontroles laboratorijā. “Esmu guvis lielisku pieredzi un profesionālo izaugsmi”, Emīls smaidot raksturo pirmos mēnešus, piedaloties pētījuma veikšanā.

VRI pētnieks Emīls Francis. Foto: VRI

 

Informāciju par PA pārneses rezultātiem plānots apkopot zinātniskajā publikācijā.

Pētījums tiek veikts projekta “Pirolizidīna alkaloīdu pārnese no nezālēm uz augsni un ārstniecības augiem (Nr. lzp-2022/1-0543)” ietvaros. Projektu finansē Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma