Pētnieki noskaidrojuši, ko vēsta Burtnieku ezera barības ķēde

Piektdien, 31.oktobrī Vides risinājumu institūtā (VRI) tikās Latvijas vadošie ūdeņu eksperti, lai apkopotu un analizētu Burtnieku ezera izpētes rezultātā iegūtos klasiskās hidrobioloģijas, ūdensbotānikas un aviācijā bāzētas attālās izpētes datus.

"Priekšplānā

Līdz ar oktobra mēneša beigām noslēgusies 2014.gada Burtnieku ezera izpēte. Šis ir jau otrais ezera izpētes cikls, kura laikā pētnieki guvuši daudz jaunas un vērtīgas atziņas  par ezera ekoloģisko stāvokli un ekosistēmas funkcionētspēju. Iepriekšējā periodā iegūtie dati ļāva pētniekiem secināt, ka cilvēka darbības rezultātā ezerā ieplūst liels barības vielu daudzums, kas novedis pie ezera ūdens kvalitātes samazināšanās. Šajā gadā, lai spētu analizēt ezera ekosistēmas funkcionētspēju un tās ietekmējošos faktorus, pētnieki detalizēti analizējuši visu ezera barības ķēdi (barības vielu, fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa, ūdensbotānikas izpēti), kā arī izmēģinājuši inovatīvas attālās izpētes izmantošanas iespējas  – hiperspektrālos un LiDAR datus – ezera apauguma klasifikācijas un biomasas aprēķiniem.

Burtniekam raksturīgas lielas ūdens līmeņa un tilpuma maiņas, īpaši palu periodos, kas būtiski ietekmē arī barības vielu apriti un koncentrāciju. Noskaidrots, ka vēl joprojām vasaras periodā ezerā ir pārāk aktīva aļģu ziedēšana. Citi ūdens iemītnieki tās tik lielos apmēros nepatērē, tāpēc pēc ziedēšanas tās nogrimst ezera dzelmē, kur rada paaugstinātu vielu koncentrāciju. Piemēram, apstiprināts, ka ezerā pastāvīgi ir paaugstināta fosfora koncentrācija. Dažas no vielām sastopamas lielākos apmēros nekā pārējās, tāpēc ezerā nav sabalansēta barības vielu aprite.  Ja ezerā neveidojas loģiska barības ķēde, rodas vielu pārpalikumi, kas samazina ūdens kvalitāti.

Lai veicinātu ezera ekosistēmas atveseļošanos un sekmētu ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību, Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu šobrīd izstrādā visaptverošā zinātniskā izpētē balstītu Burtnieku ezera apsaimniekošanas stratēģiju.  Līdz šim ir ievākta vērtīga informācija par ezera procesiem, tomēr, lai pētnieki spētu pilnībā izprast ezera kvalitātes mazināšanās cēloņus un izstrādātu detalizētu plānu kvalitātes celšanai,  nepieciešams vēl viens ezera izpētes cikls, ko paredzēts veikt 2015.gadā.

Uz šī pētījuma pamata tiek izstrādāts jauns matemātiskos aprēķinos balstīts ezera barības vielu aprites modelis, lai vērtētu dažādu apsaimniekošanas pasākumu potenciālo ietekmi uz ezera ekosistēmu un pieņemtu lēmumu par efektīvāko ezera apsaimniekošanas stratēģiju.

Burtnieku ezera izpētes ekspertu semināra galerija pieejama šeit

Papildu informācija par projektu