Pirolizidīna alkaloīdu pārnese no nezālēm uz augsni un ārstniecības augiem

Nr. lzp-2022/1-0543

Pirolizidīna alkaloīdi (PA) ir sekundāri augu metabolīti, kas uzrāda hepatoksisku aktivitāti gan uz cilvēkiem, gan dzīvniekiem. PA saturs tiek atklāts jaunos produktos, tajā skaitā zāļu tējās, garšaugos un augu izcelsmes uztura bagātinātājos. EK regula Nr. 2020/2040 limitē to daudzumu minētajos produktos. Tas rada izaicinājumus konkrēto produktu audzētājiem. Sākotnēji tika uzskatīts, ka PA augu izcelsmes produktos nonāk ar nezāļu piemaisījumiem, nesenos pētījumos pierādīts, ka PA var tikt  horizontāli pārnesti no donorauga uz augsni un akceptoraugiem.

Projekta mērķis ir novērtēt toksisko PA pārnesi no Latvijā bieži izplatītām PA saturošām nezālēm neaizmirstulītes (Myosotis arvensis L.), tīruma aitenes (Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.), ārstniecības vēršmēles (Anchusa vulgaris Dumort.), parastās krustaines (Senecio vulgaris L.) un to atliekām uz augsni un aromātiskajiem un ārstniecības augiem: ārstniecības kumelīti (Matricaria recutita L.), piparmētru (Mentha x piperita L.) un pētersīli (Petroselinum crispum L.)

Pētījumā tiks izvērtēts PA sastāvs Latvijā biežāk sastopamajās PA saturošajās nezālēs un to pārnese uz ārstniecības augiem. Lauka izmēģinājumos tiks vērtēta PA uzkrāšanās augsnē un ārstniecības kumelītē (Matricaria recutita L.), kā arī izvērtētas audzēšanas tehnoloģiju iespējas, kas ļautu samazināt PA uzkrāšanos augos.

Iegūtās zināšanas dos ieguldījumu pārtikas drošības uzlabošanā, audzētājiem piedāvājot risinājumus kvalitatīvai ārstniecības augu drogu iegūšanai.

Mērķis:

Novērtēt pirolizidīna alkaloīdu (PA) pārnesi no Latvijā visvairāk izplatītajām PA nezālēm: tīruma neaizmirstules (Myosotis arvensis L.), tīruma aitenes (Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.), ārstniecības vēršmēles (Anchusa vulgaris Dumort.) and parastās krustaines (Senecio vulgaris L.) un to atliekām uz augsni un ārstniecības un aromātiskajiem augiem – kumelīti (Matricaria recutita L.), piparmētru (Mentha x piperita L.) un pētersīļiem (Petroselinum crispum L.)

Aktivitātes:

  1. izmēģinājumi lauka apstākļos PA pārneses izvērtēšanai no nezālēm uz kultūragiem;
  2. Izmēģinājumi lauka un laboratorijas apstākļos, lai meklētu praktiskus risinājumus, kā lauksaimniecībā samazināt PA pārnesi no PA nezāļu atliekām uz kultūraugiem;
  3. Publicitātes aktivitātes.

Rezultāti:

  1. Jaunas zināšanas par PA pārnesi no nezālēm un to atliekām uz kultūraugiem un par risinājumiem pārneses samazināšanai laukaimniecībā.
  2. Divi oriģināli zinātniskie raksti publicēti starptautiski citētā žurnālā, kas indeksēti Scopus datubāzē un pieejami atvērtajā piekļuvē (Open Access).
  3. Pētījumā iesaistīti divi studējošie.
  4. Sagatavots ziņojums politikas veidotājiem.

Projekta norise: 2023.gada 1. aprīlis – 2026.gada 31.marts.

Vadošais partneris: Vides risinājumu institūts.

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Arta.Kronberga, Arta.Kronberga71@gmail.com

Projekta finansētājs: Projekts tiek finansēts no FLPP (Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti) programmas, ko īsteno Latvijas Zinātnes Padome

Projekta kopējais finansējums: Kopējais projekta budžets, 299 745 EUR, kura publiskais finansējums ir 299 745 EUR.