Pirolizidīna alkaloīdu pētījums izskan LBTU Ražas svētkos

2023. gada 2. novembrī Vecauces pilī aizvadīts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) zinātniskais seminārs “Ražas svētki Vecaucē – 2023: Lauksaimniecības augstākajai izglītībai 160, Latvija dabas stihiju varā”.

Seminārā katru gadu pulcējas lauksaimniecības jomas zinātnieki un studenti, lai iepazīstinātu ar sezonas aktualitātēm, jaunākajiem pētījumiem un to rezultātiem.  

Kaut arī Eiropas Savienībā jau 2020. gada 11. decembrī stājusies spēkā EK regula Nr. 2020/2040, kas attiecībā uz pirolizidīna alkaloīdu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju noteiktos pārtikas produktos groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006, Latvijā vēl joprojām trūkst izpratnes un zināšanu par pirolizidīna alkaloīdiem (PA), to toksiskumu, prasībām par maksimāli pieļaujamo koncentrāciju dažādos pārtikas produktos un metodēm, kā izvairīties no PA kontaminācijas lauksaimniecības ražošanā. Lai veicinātu izpratni par tēmas aktualitāti, viena no projekta aktivitātēm ir lēmumu pieņēmēju, sabiedrības, patērētāju un ārstniecības augu audzētāju informēšana par PA toksicitāti, PA saturošiem augiem un iespējamām agrotehniskajām metodēm, lai novērstu ārstniecības augu piesārņojumu komerciālos laukos. 

Tādēļ pasākumā uzstājās Vides risinājumu institūta vadošā pētniece un projekta “Pirolizidīna alkaloīdu pārnese no nezālēm uz augsni un ārstniecības augiem” vadītāja Dr. Arta Kronberga ar prezentāciju “Pirolizidīna alkaloīdi – draudi un izaicinājumi lauksaimniecībā”. Prezentācijā tika aplūkota PA bīstamība, analizējot situāciju Latvijā, tāpat klausītāji tika iepazīstināti ar projektā uzsāktajiem pētījumiem. Par to, ka tēma ir nezināma un vienlaicīgi aktuāla ikvienam, liecināja klausītāju lielā interese un daudzie jautājumi.  

VRI vadošā pētniece Dr. Arta Kronberga, prezentējot pirolizidīna alkaloīdu projekta progresu LBTU seminārā "Ražas svētki Vecaucē – 2023". Avots: LBTU komunikācijas centrs

Tāpat “Ražas svētku” rakstu krājumā iekļauts atskats ar Vides risinājumu institūta aktualitātēm 2023. gada lauksaimniecības sezonā. Rakstu meklē krājuma 77. lapaspusē!

Pētījums tiek veikts projekta “Pirolizidīna alkaloīdu pārnese no nezālēm uz augsni un ārstniecības augiem (Nr. lzp-2022/1-0543)” ietvaros. Projektu finansē Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma