Priekuļu novadā turpinās pēdējā ārstniecības un aromātisko augu eksperimentu sezona

Vides risinājumu institūta un SIA “Field and Forest” pētnieki turpina lauka darbus un novērojumus 5 ārstniecības un aromātisko augu eksperimentālajos dārzos. Pēc 2019. gada veģetācijas sezonas noslēgšanās pētnieki analizēs katras sugas labākos audzēšanas apstākļus un tehnoloģijas Latvijas apstākļiem.

"Baldriāna

Šī ir pēdējā 5 ārstniecības augu (ārstnieciskais baldriāns (Valeriana officinalis L.), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), šaurlapu ehinācija (Echinacea angustifolia), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) un kārvele (Saposhnikovia divaricata) veģetācijas sezona eksperimentālajos dārzos Priekuļu novadā. Pēdējā sezona iesākās ar ļoti siltu un sausu laiku. Tomēr pētāmajiem daudzgadīgajiem augiem – ehinācijai, kārvelei, pienenei un baldriānam, laikapstākļi nav nākuši par sliktu, tie turpina augt. Pienenei un baldriānam pētnieki jau veikuši pirmo ražas attīstības procesu novērtējumu. Šogad pirmo reizi eksperimentālajos laukos uzziedējusi ehinācija. Redzams, ka gatavojas ziedēt arī kārvele, kas Latvijas apstākļos līdz šim nav pētīta.

"Kārveles

"Pienenes

Pētījuma procesā iesaistīti Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Latvijas Universitātes (LU) studenti, kas, sadarbojoties ar pētniekiem, veic papildu vērtējumus pieneņu ģenētisko resursu laukos. Pētījumu iepriekšējo posmu rezultātā LU bioloģijas fakultātes studente Līva Marta Roze aizstāvēja kursa darbu "Deskriptoru izstrāde ārstniecības pienenes (Taraxacum officinale Weber) morfoloģisko pazīmju mainības raksturošanai un vietējo populāciju daudzveidības raksturojums". Savukārt LLU Lauksaimniecības fakultātes students Jānis Gailītis izstrādā bakalaura darbu par pieneņu komerciālu audzēšanu Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.

Visu 5 ārstniecības augu pētniecība sākās 2017. gada martā. Kopā projekta laikā būs aizvadītas 3 sezonas eksperimentālajos dārzos Priekuļu novadā. Kamēr trešā sezona vēl rit pilnā sparā, zinātnieku komanda jau gatavojas pēdējai pētījuma fāzei, kurā atlasīs bioloģiski un ekonomiski vērtīgākos un Latvijas klimatam piemērotākos ārstniecības un aromātisko augu genotipus un to audzēšanas tehnoloģijas, kuras varēs izmantot ražotāji.

Medicīnas un ārstniecības augu eksperimentālo lauku iekopšana un augu novērtēšana norisinās projekta “Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšana”. Nr.1.1.1.1./16/A/307 ietvaros. To finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.