Projekts WasteArt – atkritumu otrā dzīve, pielietojot mākslu un izglītību

Janvāra izskaņā noslēdzās Vides risinājumu institūta vadītais projekts WasteArt, kura mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par pārmērīga patēriņa sekām, kā arī iepazīstināt ar atkritumu samazināšanas iespējām, kā tos atkārtoti izmantot un ieviest atpakaļ apritē. Lai to īstenotu, WasteArt laikā 6 mākslas un izglītības centros noorganizēta starptautiska izstāde “PROM no acīm, PROM no prāta”, un 27 izglītības iestādēs Latvijā un Igaunijā īstenots atkritumu audits.

Vidējais saražoto sadzīves atkritumu apjoma rādītājs Eiropas Savienībā uz vienu iedzīvotāju sarūk, bet Latvijā un Igaunijā tas turpina pieaugt. Atkritumi pēc to izmešanas neizgaist, tie krājas milzīgos kalnos un nesadalās vēl simtiem gadu. Vides risinājumu institūts (VRI) kopā ar projekta WasteArt partneriem triju gadu laikā strādājuši pie tā, lai rosinātu Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas lēmumus. Pēdējos gados sabiedrības uzmanība īpaši pievērsta atkritumu šķirošanai, tomēr svarīgi iegaumēt atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju – pirmkārt, atteikties no liekā un neradīt atkritumus. Tikai pēc tam domāt, kā samazināt to, no kā nevaram atteikties, iegādāties vairākkārt izmantojamas lietas, nodot šķirojamo pārstrādei un pārējo – apglabāšanai poligonā. Šādas un vēl citas prakses nepieciešams ieviest gan Latvijā, gan Igaunijā, lai kopīgiem spēkiem varētu sasniegt Eiropas Savienības uzstādīto mērķi – līdz 2030. gadam samazināt atkritumu poligonos nonākošo sadzīves atkritumu apjomu līdz 10%. Eurostat dati (2017) liecina, ka Latvija noglabā 31% mājsaimniecību atkritumu, kamēr Igaunija noglabā 20% no kopējā mājsaimniecību atkritumu daudzuma. Tas nozīmē, ka abām valstīm ātras un praktiskas rīcības, lai spētu sasniegt 2030. gad mērķi. 

ATKRITUMU AUDITS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Bērni var veicināt pārmaiņas savās ģimenēs, rosinot uz videi draudzīgu rīcību, tāpēc projekta partneri Vidzemes plānošanas reģions (Latvija) un Tipu dabas skola (Igaunija) sadarbībā ar Ekoskolu programmas vadītāju Latvijā Danielu Trukšānu izstrādāja atkritumu audita rīku – palīgu ceļā uz izpratni un atkritumu daudzuma samazināšanu. Tas ir metodisks materiāls skolām un bērnudārziem, kas pielāgots arī lietošanai ģimenēs un darbavietās. Tajā detalizēti skaidrots, kā skolotāju vadībā bērniem veikt atkritumu apjoma izvērtēšanas un samazināšanas aktivitātes, un sniegti arī praktiski ieteikumi un piemēri, kā atkritumu audita aktivitātes sasaistīt ar mācību programmu. 14 izglītības iestādes Vidzemē un 13 Igaunijā šo rīku jau izmēģinājušas un ieviesušas praktiskas rīcības saražotā atkritumu apjoma samazināšanai.

Dagmāra Hodere no Tipu dabas skolas norāda, ka atkritumu audita rezultātā skolas ieraudzīja, kur ir to vājie punkti un kādas aktivitātes jāīsteno, lai atkritumu daudzumu samazinātu, kā arī atzina, ka nepieciešams gan atbalsts no izglītības iestādes vadības, gan no pašvaldības, cita starpā nodrošinot pienācīgu iespēju šķirot atkritumus.

Savukārt, Vidzemes plānošanas reģiona projekta koordinatore Maija Rieksta uzsver, ka projekts noslēdzas, bet bērnu izglītošana turpinās. Kā skolotāji projekta sākumā vienojās kopīgā sauklī: “Mēs nevaram atbrīvot pasauli no atkritumiem vienā dienā, bet, izglītojot bērnus, labas pārmaiņas notiks ik dienu.”

Ikvienai skolai ir iespējams bez maksas lejupielādēt atkritumu audita materiālus un izvērtēt arī savā skolā radītos atkritumus, lai rastu risinājumus, kā šo apjomu iespējams samazināt.

Vairāk par atkritumu auditu lasi šeit.

 

IZPRATNES VEICINĀŠANA AR MĀKSLAS PALĪDZĪBU

Projekta WasteArt vadošais partneris Vides risinājumu institūts (Latvija) kopā ar mākslas rezidenci MoKS (Igaunija) un Polvas pašvaldību (Igaunija) īstenojuši mākslas kampaņu “PROM no acīm, PROM no prāta”. Tajā piedalījās 17 mākslinieki no 9 valstīm, radot mākslas darbus no materiāliem, kas iegūti SIA "ZAAO" atkritumu poligonā un mājsaimniecībās Latvijā un Igaunijā – saplīsušiem telefonu ekrāniem, vecas sadzīves tehnikas, mēbelēm, avīzēm, ēdiena, kodu kartēm un daudz kā cita. Izstādes mērķis bija akcentēt Baltijas reģionā aizvien pieaugošo atkritumu problēmu, kā arī aicināt uz atkritumiem paskatīties no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu nākotnes attīstībai.

Divu gadu laikā izstāde paviesojusies sešos mākslas, kultūras un vides izglītības centros Latvijā un Igaunijā. Izstādes kuratori Evelīna Gržiniha un Indreks Grigors par izstādes darbu radīšanas procesu stāsta: “atkritumi paši par sevi nav nekas slikts vai nenormāls. Tas, kas uzskatīts par bezvērtīgu, var kļūt vērtīgs. Ir vērts uzsvērt, ka vairums šīs izstādes mākslinieku, aprakstot savus darbus, atkritumus sauca par materiālu, nevis par problēmu. Potenciāls kaut ko radīt no šķietami nekā ir sena mūsu kultūras sastāvdaļa.”

Viens no māksliniekiem Timo Toots (Igaunija) par sava mākslas darba “Elektropirts” izstrādes procesa atziņām stāsta: “darba radīšanai es izmantoju elektroierīces, kuras cilvēki nodevuši SIA “ZAAO” Valmieras Eko laukumā, jo uzskatījuši tās par nevajadzīgām. Cenšoties tās salabot atklāju, ka liela daļā no tām, joprojām ir izmantojamas. Šeit parādās mūsu sabiedrības patēriņa cikla lielākā problēma, ja ierīce saplīst, mēs nopērkam jaunu. Es aicinātu ikvienu padomāt, varbūt mums nav nepieciešamas jaunas lietas, bet varam dot otro iespēju tām, kas mums jau ir.”

Vairāk par mākslas kampaņu “PROM no acīm, PROM no prāta” lasi šeit.

Vides risinājumu institūts un projekta WasteArt partneri tiešsaistē rīkoja pasākumu “Atkritumu otrā dzīve, pielietojot mākslu un izglītību”, tā ierakstu joprojām ir iespējams noskatīties projekta Facebook lapā. Pasākumā eksperti no Latvijas un Igaunijas dalījās savā pieredzē, kā, iesaistot skolas un māksliniekus, iespējams veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī mainīt savus ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki.

Vairāk par projektu WasteArt iespējams uzzināt Facebook lapā, Instagram kontā un YouTube kanālā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Projektu “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) Nr. Est-Lat 65 finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un projekta partneri.

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.