Publicēts IPPC ziņojums par okeānu, ledāju un sniega segas stāvokli mainīgā klimata ietekmē

Klimata pārmaiņu starpvaldību ekspertu grupa (IPPC) izstrādājusi ziņojumu par okeānu, ledāju, sniega segas un mūžīgā sasaluma stāvokli mainīgā klimata ietekmē, kas kalpos kā atbalsta rīks politikas veidotājiem. Tā pamatā ir 7000 zinātniskas publikācijas, tai skaitā arī Copernicus Jūras vides monitoringa pakalpojuma ietvaros izstrādātais Okeānu stāvokļa pārskata otrais izdevums.

"Klikšķini

Okeānu dabiskās ekosistēmas stabilitātes saglabāšana ir ārkārtīgi būtiska. Tie mīkstina klimata pārmaiņu ietekmi, absorbējot vairāk nekā 90% no Zemes klimata sistēmas liekā karstuma. Tomēr okeānu un kriosfēras (Zemes ledāji, sniega sega un mūžīgais sasalums) stāvokļa pārskata ziņojums vēsta, ka tajos notiek nebijušas un paliekošas izmaiņas. Pasaules okeāni ir stratificēti (paaugstinās okeānu slāņojums temperatūras atšķirību dēļ), ledāju, sniega segas un mūžīgā sasaluma kušanas ietekmē to ūdens līmenis ceļas, tie strauji sasilst un kļūst aizvien skābāki.

Ziņojumā uzsvērts, ja mēs vēlamies īstenot vērienīgus politikas plānus saistībā ar cilvēku radīto emisiju un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, būs jāizmanto un jāstiprina visi iespējamie zinātniski pamatotie informācijas avoti. Copernicus Jūras vides monitoringa pakalpojums nodrošina regulāru un sistemātisku informāciju par pasaules okeānu un Eiropas jūru ekosistēmu fizikālajiem rādītājiem, mainību un dinamiku. Šī pakalpojuma datu produkti (satelītu dati, lauka dati un skaitliskie modeļi) tiek izmantoti, lai palīdzētu cilvēkiem visā pasaulē apzināt okeānu un jūru stāvokli un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Vairāk par Klimata pārmaiņu starpvaldību ekspertu grupas (IPPC) publicēto “Okeānu un kriosfēras stāvokli mainīgā klimata ietekmē” iespējams uzzināt šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.