Publicēts Okeānu stāvokļa pārskata trešais izdevums

Publicēts Copernicus Jūras vides monitoringa pakalpojuma ietvaros izstrādātais Okeānu stāvokļa pārskata trešais izdevumu. Tajā apkopota informācija un dati par izmaiņām okeānos līdz 2017. gadam.

"Klikšķini

Pārskatā ietverti aktuālākie Zemes novērošanas un attālās izpētes dati, kā arī sniegta 100 ekspertu un zinātnieku analīze un secinājumi. Ar pārskatu aicināti iepazīties ne tikai zinātnieki, bet arī politikas veidotāji, dažādu industriju pārstāvji un plašāka sabiedrība.

Pārskats veidots trijās daļās:

– zilais okeāns: šī sadaļa veltīta klimata pārmaiņu ietekmei uz okeānu un jūru ekosistēmām. Piemēram, temperatūras izmaiņas un to ietekme uz ūdens līmeņa paaugstināšanos, anomālijām, ārkārtas situācijām, straumju maiņām u.c.;

– zaļais okeāns: šeit uzmanība pievērsta bioģeoķīmiskajiem procesiem, piemēram, okeāna hlorofila svārstībām, kas identificē izmaiņas jūru barības ķēdēs un CO2 uzņemšanu okeānā;

– baltais okeāns: šajā sadaļā uzmanība pievērsta tādām tēmām kā ledus klāto polāro reģionu straujā evolūcija.

Vairāk par Okeānu stāvokļa pārskatu un tā nozīmību šeit.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieks un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu novērtēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.