SciDoors: Durvis uz zinātni


Durvis uz zinātni: Baltijas – Ziemeļvalstu sadarbība sabiedriskās zinātnes attīstībai SciDoors NGSLV-409

 

Sabiedriskā zinātne ir pieeja, kas atbild par sabiedrības iesaisti zinātniskajā pētniecībā. Tās ietvaros brīvprātīgie zinātnieki iesaistās dažādos pētniecības posmos (jautājumu formulēšanā, metodes izstrādē, datu ievākšanā, datu analīzē, rezultātu izplatīšanā) un kopā ar zinātniekiem izstrādā jēgpilnus un pamatotus pētījuma rezultātus.

Kā Eiropā, tā arī citur pasaulē sabiedriskā zinātne atzīta par nozīmīgu instrumentu zinātnes progresa veicināšanai, zinātniski pamatotas informācijas izmantošanai politikas veidošanā, kā arī dažādu sabiedrības grupu izpratnes veicināšanai un uzvedības maiņai. Ziemeļvalstis sniedz daudzus pozitīvus piemērus, kā pielietot sabiedrisko zinātni bioloģiskās daudzveidības, drošības, transporta un gaisa kvalitātes izpētē.  Savukārt, Latvijā līdz šim veiktas tikai sporādiskas aktivitātes, kas pielīdzināmas sabiedriskajai zinātnei. Ņemot vērā Ziemeļvalstu labās prakses piemērus, SciDoors projekta laikā plānots uzlabot zināšanas, veidot pamatu un celt kapacitāti sabiedriskās zinātnes attīstībai Latvijā, kā arī Baltijas – Ziemeļvalstu sabiedriskās zinātnes iniciatīvu veicināšanai nākotnē.

Mērķis:

Situācijas izpētes un zināšanu apmaiņas rezultātā izveidot Baltijas – Ziemeļvalstu sabiedriskās zinātnes sadarbības tīklu.

Aktivitātes:

  1. sabiedriskās zinātnes attīstības virzienu identificēšana un Baltijas – Ziemeļvalstu sadarbības tīkla veidošana. SciDoors pirmajā daļā tiks veikta sabiedriskās zinātnes situācijas analīze Baltijas un Ziemeļu valstīs, kā arī identificēti potenciālie jomas attīstības virzieni Latvijā. Daloties zināšanās un pieredzē, projekta komanda izstrādās atbalsta dokumentu sabiedriskās zinātnes attīstībai Latvijā un pārrobežu iniciatīvu veicināšanai nākotnē;
  2. durvis uz zinātni – atvērta diskusija par sabiedriskās zinātnes attīstību. Eiropas Zinātnieku nakts 2016 ietvaros tiks organizēta diskusija par sabiedriskās zinātnes attīstību Latvijā, Baltijā un Ziemeļvalstīs. Tā būs atvērta ikvienam interesentam, kurš vēlēsies iesaistīties un būt liecinieks zinātnes transformācijai.

Projekta norise: 2016. gada jūnijs – 2016. gada decembris

Projekta partneri: Vetenskap & AllmänhetSnowchange Cooperative

Projekta vadītājs: Baiba Prūse, baiba.pruse@videsinstituts.lv

Projekta finansētāji: Ziemeļu Ministru padomeVides risinājumu institūts