Seminārs – Latvijas dabas vērtību kartēšana ar avioiekārtām

Piektdien, 12.decembrī Siguldā norisināsies Vides risinājumu institūta (VRI) rīkotais projekta „Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai” noslēguma seminārs.

"Randu

Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu kartēšana ir aktuāla katrā valstī. Arī Latvijas uzdevums būs tuvāko gadu laikā veikt visaptverošu vērtīgo biotopu apzināšanu un stāvokļa novērtēšanu. Ņemot vērā valstī pieejamos ierobežotos finanšu un laika resursus, ir jārod efektīvāki veidi biotopu kartēšanai, izmantojot gan ekspertu zināšanas, gan arī moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šī projekta mērķis bija adaptēt un testēt attālās izpētes datu analīzes risinājumus ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ārpus tām.

2014. gada laikā esam analizējuši dažāda veida ar aviāciju iegūtus datus, piemēram, LiDAR lāzerskenēšanas un hiperspektrālos attēlus, par ES nozīmes biotopiem 33 īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Latvijā. Semināra dalībniekiem stāstīsim par datu ievākšanas un apstrādes procesu, analīzes rezultātiem un to praktiskās pielietošanas iespējām. Projekta rezultātā esam secinājuši, ka attālās izpētes metodes pielietošana biotopu kartēšanā un stāvokļa novērtēšanā visā Latvijas teritorijā ļautu efektīvāk izmantot ierobežotos resursus, tajā pašā laikā iegūstot augstas detalizācijas pakāpes informāciju par saglabājamām dabas vērtībām.

"Veģetācijas

Projekts tika īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu.

""

Vairāk par projektu

Vairāk par attālās izpētes metodi un tehnoloģijām