Seminārs par SEG emisiju noteikšanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citos zemes izmantojuma veidos

Noslēdzies seminārs “SEG emisju novērtēšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citos zemes izmantojuma veidos”, ko organizēja Vides risinājumu institūts. 

Semināra laikā izzinājām pastāvošās metodes siltumnīcas efekta gāzu monitoringam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citos zemes izmantojuma veidos, kā arī apskatījām Zemes novērošanas datu potenciālu šo metožu atbalstīšanā. Pasākumā uzstājās pētnieki un monitoringa speciālisti, kā arī pārstāvji no Copernicus programmas un Eiropas Komisijas.
 
Šeit pieejams semināra video ieraksts. Lai noskatītos konkrētu uzstāšanos, lietojiet video aprakstā (vietnē YouTube) norādītās laika atzīmes. 
 

Programma:
 
Ievadvārdi 
Inese Suija-Markova, Vides risinājumu institūta izpilddirektore
 
“Revision of the Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) Regulation: Overview and implications for monitoring.”
Dr. Rene Colditz, Eiropas Klimata rīcības ģenerāldirektorāta ierēdnis
 
“National GHG inventories: accounting in forest land, cropland and grassland. Challenges and solutions.”
Dr. Andis Lazdiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks 
 
“The field measurements and results of GHG emissions from agricultural lands in Latvia.”
Dr. Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks
 
“In situ GHG measurements in agricultural lands: advances and challenges.”
Aigars Lavrinovičs, Vides risinājumu institūta pētnieks
 
“Use of the CAMS CO2 flux estimates to estimate the net AFOLU exchange over time on a country scale.”
Dr. Frédéric Chevallier,  LSCE vadošais pētnieks
 
“Developing Earth observation support for monitoring and reporting of GHG emissions and removals from land use, land-use change and forestry (LULUCF).”
Dr. Ali Nadir Arslan, Somijas Meteoroloģijas institūta vadošais pētnieks
 
“Copernicus satellite data use to support GHG monitoring: a Latvian case study.”
Dr. Dainis Jakovels, Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks
 

Pasākums ir daļa projekta “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” (LIFE CRAFT) No. LIFE16 CCM/LV/000083.

Dalies: